Bestuur en Toezicht

Bestuurder:

Dhr. H. Wilbers

Raad van Commissarissen:

Mw. drs. T. Westera

Voorzitter RvC en lid remuneratiecommissie.

‘In de RvC breng ik mijn kennis en ervaring op het gebied van: toezicht houden, besturen, management en HRM in. Ik heb een groot netwerk in het noorden van het land en kan van daaruit ook kennis aanreiken en sparringpartner zijn voor de bestuurder van Cedin en de leden van de RvC.

Wat ik belangrijk vind, is dat wij als RvC focussen op de ambities, doelstellingen en het voortbestaan van Cedin als gezonde, professionele speler t.b.v. kinderen, ouders, professionals in de onderwijs- en jeugdzorgbranche. Dit doen wij met passie en enthousiasme. We zijn betrokken en op de hoogte van de context waarin Cedin zich beweegt.’

Dhr. drs. B. Plandsoen

Lid RvC en voorzitter remuneratiecommissie.

‘Binnen de RvC breng ik mijn kennis, inzichten en ervaring in op het gebied van governance en van de maatschappelijke ontwikkelingen in het Noorden, met name op het gebied van onderwijs – jeugdzorg – politiek.

Hierbij hou ik steeds voor ogen waar en om wie het gaat; en dat zijn de kinderen die wat extra ondersteuning nodig hebben, hun ouders, en de professionals om hen heen. Hier zijn bevlogen professionals en een gezonde organisatie voor nodig. Een goede governance, stimulerende interactie tussen bestuurder en RvC kan hier aan bijdragen.’

Dhr. drs. S.J. Renkema

Lid RvC en lid auditcommissie.

‘Deelnemen aan de RvC van Cedin doe ik vanuit mijn expertise op het gebied van ondernemerschap, marketing en innovatie. Vanuit dit perspectief lever ik in mijn rol als toezichthouder graag een positieve bijdrage aan de toekomstbestendigheid van de prachtige organisatie Cedin.’

Mw. drs. M. P. Visser RA

Lid RvC en voorzitter auditcommissie

‘In de RvC breng ik mijn kennis en ervaring in op het gebied van financieel management, administratieve organisatie, toezicht houden en strategie bij diverse organisaties in de profit en not-for-profit sector.

Hierbij vind ik het belangrijk dat de maatschappelijke opdracht van Cedin; ‘Het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren in onderwijs, zorg en thuis’ vooropstaat in de uitvoering van de strategie. Dit doe ik met plezier en gericht op het leveren van een positieve bijdrage aan het behoud van een (financieel) gezonde organisatie met een risicobeheersing dat past bij deze maatschappelijke organisatie en met het oog op de langere termijn van Cedin.’

Mw. drs. S.T. Snijder

Lid RvC en lid remuneratiecommissie

‘Deelnemen aan de RvC van Cedin doe ik vanuit mijn ervaring als Operational Manager (COO) binnen de ICT branche en mijn kennis van interne werkprocessen en management control.

Ik vind het belangrijk dat wij als Raad van Commissarissen onze gebundelde denkkracht zoveel mogelijk inzetten om de bestuurder als sparringspartner te ondersteunen. En om de gekozen strategie te toetsen op het hebben van zoveel mogelijk positieve impact op alle belanghebbenden, maar vooral op de doelgroep van het kwetsbare kind.’

Cliëntenraad:

Mw. A Aldenkamp, voorzitter

Mw. H. Leistra

Mw. A. de Vries

Mw. G. Westgeest

Vacature 5e lid

Ondernemingsraad:

Dhr. P. van der Sluis, voorzitter

Mw. M. Jagersma

Mw. A. Offringa

Mw. M. Rea

Mw. T. Slager

Mw. Van der Stelt

Mw. N. de Vries