Contact: 0880 - 200 300

E-mail: s.koevoets@cedin.nl

Bereikbaar: van maandag t/m donderdag, buiten de schoolvakanties

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een handicap die iedereen kan treffen. Dyslexie betekent letterlijk: niet kunnen lezen. Het is een ernstige beperking bij het lezen en spellen van taal. Kinderen met dyslexie herkennen woorden niet op dezelfde snelheid als hun leeftijdsgenootjes. Voor een kind met dyslexie is het moeilijk om letters direct als klanken te herkennen. Daardoor is het moeilijk om van die letters één woord te maken en om van alle woorden een vloeiende, logische zin te maken. Lees verder>>

Informatie voor ouders

Heb je het idee dat je zoon of dochter last heeft van dyslexie? Wij helpen jou en je kind verder met de diagnose en behandeling. Wij behandelen altijd in de nabije omgeving van je kind, bijvoorbeeld op school. Omdat we geen wachtlijst hebben kunnen we het onderzoek snel starten om vervolgens de diagnose te stellen.

Lees verder >>

Informatie voor scholen

Kinderen met dyslexie presteren op school vaak onder hun niveau, vooral op vakken waarbij taalvaardigheid belangrijk is. Vroegtijdige signalering van dyslexie bij kinderen en het direct starten van begeleiding door school kan (ernstig) onderpresteren voorkomen en bijdragen aan lezen, spellen en schrijven op een functioneel niveau. De begeleiding behoort tot de basisondersteuning van de school.

Lees verder >>

Informatie voor gemeenten

Sinds de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 ligt de zorg voor kinderen tot 18 jaar bij hun gemeente. De nieuwe Jeugdwet betekent voor beleidsambtenaren een grote verandering, zo ook voor ons als zorgverlener. Cedin spant zich maximaal in om de transitie Jeugdzorg zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Lees verder >>

Onderzoek op latere leeftijd

Het kan voorkomen dat je op latere leeftijd tegen problemen aanloopt met lezen of schrijven. Ook dan kun je bij Cedin terecht voor een dyslexie onderzoek. Bij voldoende onderbouwing ontvang je van ons een dyslexieverklaring.

Aanmelden:
Neem contact op met Saskia Koevoets
T: 0880 - 200 300 | E: s.koevoets@cedin.nl

Onze dyslexiebehandelaars

De dyslexiebehandelaars van Cedin zijn dagelijks bezig met het doen van onderzoek naar, of het behandelen van, kinderen met dyslexie. Zij stellen zich graag aan je voor!

Lees verder >>

Oefenen met apps

Speciaal voor kinderen met dyslexie zijn er apps ontwikkeld. De apps dagen kinderen die al een dyslexiebehandeling krijgen uit om ook tijdens het weekend of in de vakantie te oefenen en te spelen met taal.

Pelle puzzelt

Pelle flitst

Copyright Stichting Cedin 2017

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl