Als werkgever weet je dat het vooral de kwaliteit van de leerkrachten is die de kwaliteit van het onderwijs op uw school bepaalt. Maar beoordelen is best lastig . De Competentie Thermometer is een unieke assessmentmethode, gericht op de ontwikkeling van talent en het beoordelen van aanwezige vaardigheden van leerkrachten.

De basis van ieder assessment is wetenschappelijk onderbouwd. Het instrument is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen arbeidspsychologen en onderwijsprofessionals. Bij het ontwerp van het assessmentprofiel is rekening gehouden met een zo groot mogelijke objectiviteit, validiteit en betrouwbaarheid van de resultaten. leer meer >>>

Uitkomst van het assessment

De uitkomst van het assessment biedt je de benodigde informatie om concrete suggesties te doen over de richting en de vorm van de ontwikkeling van de betreffende leraar (ontwikkelingsgericht assessment). Daarnaast kan worden gekeken naar de geschiktheid van de leraar (geschiktheidsassessment), bijvoorbeeld in het kader van het aannemen van een nieuwe collega. Het instrument is breed inzetbaar leer meer >>>

Unieke Ipad-applicatie

De assessoren van Cedin zijn gecertificeerd en exclusief opgeleid om assessments met de Competentie Thermometer af te nemen. Zij werken met een unieke IPad-applicatie die hiervoor speciaal is ontworpen. Hierdoor kunnen zij het volledige assessment op school zelf afnemen. En dat binnen één dag leer meer >>>

De Competentie Thermometer is onderdeel van ons aanbod voor management en organisatie. Overige onderdelen uit ons aanbod:

Schoolbeleid en kwaliteitszorg:
> Kwintoo

Opbrengsten monitoren:
> DrieDee Online

Lerende organisatie:
> Research en development voor duurzaam leren

Lerende Organisatie:
> Competentie Thermometer

Lerende organisatie:
> Onderwijs 21,leergang praktijkonderzoek 21,

Leiderschap:
> Managementtraining

Professionaliseren:
> Flitsbezoeken in de klas

Professionaliseren:
> Zicht op kwaliteit in de onderbouw

Teams: teams in actie

Heeft u vragen of bent u enthousiast geraakt?
Neem contact ons op via 088 - 0200 300 of info@cedin.nl

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl