Contact: 088 0200 300

E-mail: info@cedin.nl

Schoolontwikkeling: begeleidingstrajecten op maat

Onze begeleidingstrajecten op scholen bestaan altijd uit maatwerk. Samen stellen we een stappenplan op rond beleid en aanpak van hoogbegaafdheid. In veel gevallen omvat zo'n stappenplan drie lijnen; het theoretisch kader, de vertaling naar de praktijk en het vastleggen van het beleid. Neem voor meer informatie over een op maat gemaakt begeleidingstraject contact met ons op.

Specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid

Ontwikkel je tot specialist op het gebied van hoogbegaafdheid. Deze opleiding beperkt zich niet alleen tot het hoogbegaafde kind, maar betrekt het onderwerp op de hele school. De ontwikkelingen die je doormaakt vormen een meerwaarde voor jezelf en ook voor de school, die straks beschikt over een specialist, motivator en inspirator!

Leer meer >>

Cursus co├Ârdinator hoogbegaafdheid

Krijg binnen korte tijd veel tools in handen om een start te maken met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op je eigen school. De belangrijkste onderwerpen die nodig zijn om te starten met de thematiek worden geraakt en geven je houvast om verdere ontwikkelstappen te maken.

Leer meer >>

Cursus: De slimme kleuter

De ontwikkeling van jonge kinderen is niet over een rechte lijn te trekken. Dat maakt het werken met jonge kinderen vaak verrassend en heel dynamisch. Leerkrachten krijgen steeds vaker te maken met kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe ga je daar mee om?

Leer meer >>

Masterclasses: verdieping hoogbegaafdheid

In korte masterclasses geven we je handvatten waarmee je excellente of (hoog)begaafde leerlingen extra en zwaardere ondersteuning kunt bieden. Je kunt de masterclasses los van elkaar volgen.

Lees verder >>

Consultatieve ondersteuning van kinderen

Excellente en (hoog)begaafde kinderen krijgen niet altijd het gewenste onderwijsaanbod en de juiste begeleiding. Zij kunnen zich daardoor ongelukkig en geïsoleerd voelen. Voorkomende problemen zijn verveling, faalangst en onzekerheid. De communicatie tussen school en ouders kan in deze gevallen moeizaam verlopen. Tijdens een consultgesprek gaan wij met ouders en school na wat de feitelijke onderwijsbehoefte is en op welke wijze deze kan worden ingevuld.

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl