Mediation

Wacht niet tot het te laat is

 

Soms kan een conflict zo uit de hand lopen, dat het zorgt voor persoonlijke beschadiging en verlies van productiviteit. Om dit te voorkomen kunt u de hulp van een onafhankelijke mediator inschakelen. De mediators van Cedin zijn gespecialiseerd in het begeleiden van onderhandelingen in een onderwijs gerelateerde omgeving. Zij oordelen niet, maar helpen u om een oplossing te vinden.

 

Onze adviseurs passen mediationtechnieken toe waarbij de eigenaren van het conflict de problemen die zij ervaren zelf oplossen. Door mediation in te zetten kunt u langdurige conflicten en een gang naar de rechter of klachtencommissie voorkomen. Voorbeelden van conflicten waarbij u een mediator van Cedin in kunt schakelen:

 

Een conflict met ouders heeft niet alleen invloed op de sfeer in de klas en op de school, maar kan ook fysiek klachten veroorzaken bij docenten of directie. Een voorval met een leerling of een, in de ogen van ouders, verkeerde beslissing van de school kan soms verstrekkende gevolgen hebben. Mediators van Cedin hebben ruime ervaring met dergelijke gebeurtenissen en helpen u om via gezamenlijk overleg tot een oplossing te komen.

 

Een arbeidsconflict heeft een negatieve invloed op de werkvloer. Het leidt vrijwel altijd tot ziekteverzuim, een lagere productiviteit of tot ontslag. Bij het oplossen van een arbeidsconflict zorgt onze mediator voor herstel van de machtsverhoudingen. De medioter geeft de veiligheid van een neutrale, objectieve en niet-emotionele derde.


Wanneer er een conflict gaande is tussen de werkgever en een werknemer, kunnen beide partijen ervoor kiezen om een mediator in te schakelen. Als werknemer kunt u dus ook om een mediator vragen als het u en uw leidinggevende niet lukt om het conflict op te lossen. Onze mediator helpt u om er samen uit te komen. U krijgt beide de ruimte om te vertellen wat u dwarszit en u luistert weer naar elkaar.


Als u als werkgever en werknemer besloten hebt om uit elkaar te gaan, dan spreken we van een exit mediation. Daarbij gaat het niet alleen om de financiele aspecten. Werkgever en werknemer zoeken samen een nieuwe baan voor de werknemer of er wordt gekozen voor omscholing. De mediator vervult hierbij een onafhankelijke begeleidende rol.

 

Wij helpen u graag verder!

Neem gerust contact op met één van onze mediators als u meer wilt weten over de mogelijkheden van mediation, wij helpen u graag! 

 

Anneke Sterenberg

 

Telefoon: 06 - 127 40 645

E-mail: a.sterenberg@cedin.nl

 

 

 

 

Wim de Vries

 

Telefoon: 06 - 452 82 376

E-mail: w.devries@cedin.n

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl