Toekomstgericht en vernieuwend onderwijs

Onderwijs is voortdurend onderhevig aan maatschappelijke en politieke veranderingen. Zo heeft Platform Onderwijs2032 bijvoorbeeld een visie geformuleerd op 'Toekomstgericht Onderwijs', één kenmerk daarvan is 'Leerlingen krijgen betekenisvol onderwijs op maat'. Maar wat is vernieuwend of toekomstgericht onderwijs? Moeten we vernieuwen, aanpassen of juist bestaande onderwijskundige concepten in een ander jasje steken?
Leer meer >>

Maatwerk Onderwijs Thuiszitters

Soms vallen kinderen tussen wal en schip. Zij lopen vast in het schoolsysteem en dit kan leiden tot langdurig thuis zitten. Dit geldt soms voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelf gaat, voor kinderen met een beperking (bijvoorbeeld ASS), maar het komt ook voor bij zeer getalenteerde (hoog)begaafde kinderen en jongeren
Leer meer >>

Meertalig Voortgezet Onderwijs

Het Centrum Meertaligheid van Cedin adviseert scholen in het opzetten en/of onderhouden van twee- of drietalig onderwijs, zowel integraal als de vakken Engels en Fries afzonderlijk. Meer talen, meer toekomst!
Leer meer >>

Weerbaar in de klas en daarbuiten

Weerbaar zijn: vertrouwen hebben in jezelf en je eigen grenzen kunnen en durven trekken, met respect voor de wensen van een ander. Door middel van training en coaching helpen we professionals en jongeren verder. De focus ligt op fysieke en mentale weerbaarheid, maar ook zaken als teambuilding, zelfvertrouwen en communicatieve vaardigheden worden behandeld. Leer meer >>

Rouw, verlies en echtscheiding

Wat je als docent kunt betekenen voor jongeren
De cursus rouw verlies en echtscheiding bestaat uit 2 modules die ingaan op het verlies waar jongeren soms mee te maken krijgen. Alles wat vertrouwd was, is plotseling verdwenen. Hoe kun je deze jongeren ondersteunen? Leer meer >>

Gouden Weken

Een goed begin van een schooljaar zonder pesten!
De eerste weken van het schooljaar zijn cruciaal voor het creëren van een fijne sfeer in de groep. Leerlingen verkennen elkaar, de leerkracht en de regels en ook het groepsvormingsproces begint na een vakantie weer helemaal opnieuw. Met de praktische cursus 'De Gouden Weken' kun je de groepsvorming aan het begin van het schooljaar positief bevorderen. Leer meer >>

Ouders als waardevolle partners in het studieproces

De slaag- en groeikansen van jongeren nemen toe als school en thuis elkaar vinden. Het klimaat op school verbetert wanneer ouders meer betrokken zijn bij de school. Dus: hoe realiseer je ouderbetrokkenheid? Cedin heeft het eerste ExpertisePunt Oudertbetrokkenheid van Nederland opgericht. Van daaruit helpen we scholen, ouders en gemeenten verder met ouderbetrokkenheid.
Leer meer >>

OZL noord

Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen
Langdurig ziek zijn is voor jongeren en hun ouders vaak heel ingrijpend. Voor jongeren die in het ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis zijn is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Ook onderwijs hoort daarbij. De consulenten van Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van OZL noord ondersteunen scholen bij onderwijs. Leer meer >>

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl