DrieDee Online

 

Schoolopbrengsten in één oogopslag


Vorig jaar bracht Cedin de online versie van DrieDee uit. De verwachtingen waren hooggespannen. Kon dit succesnummer in sexy-applicatievorm niet alleen maar tegenvallen?  Brengt DrieDee Online naast Cito, ParnasSys en Esis niet nog meer van hetzelfde?

'Zeker niet’, klinkt het krachtig uit Marie Balvert’s mond. Zij is senior onderwijsadviseur bij Cedin en geestelijk moeder van het programma. ‘Het is een toevoeging. Je gebruikt DrieDee Online naast bijvoorbeeld Cito en Parnasyss. Je ziet in een oogopslag hoe de school ervoor staat: op bestuurs-, school- en groepsniveau. Zo komen we ook aan de naam. We meten 3 verschillende dimensies zodat er 1 duidelijk beeld ontstaat. Er is ook een functionaliteit waarin je kunt onderbouwen waarom je leerlingen uitsluit. Dit is een aspect waarmee we anticiperen op de ontwikkeling van passend onderwijs. Ik waag me niet verder aan mooie woorden over het programma. Als moeder praat je nooit lelijk over je kind. Laat de ervaringen van de gebruikers van DrieDee Online spreken. Al wil ik nog wel even kwijt dat we op termijn benchmarking willen toevoegen. Het zou prachtig zijn als DrieDee Online scholen de mogelijkheid biedt. Het idee is best practices te verwerken en als vergelijkingsmateriaal te presenteren.’

 

‘Ik ervaar het als tijdswinst’

‘Hier geef je onderwijs voor.’ Adrie Bolijn, directeur/bestuurder van Stichting openbaar basisonderwijs Salland, is er duidelijk in. ‘Met de opbrengsten en analyses van DrieDee kom je bij de kern van de zaak, de inhoud en kwaliteit van het onderwijs. Je komt echt in de klas. En dat is toch wat we willen met z’n allen? Niet alleen scores optekenen, maar opbrengsten in perspectief zien, analyses maken waarop je kunt sturen. DrieDee presenteert feiten die je over een periode van drie jaar kunt aflezen. De tendenzen bespreken we met elkaar: bestuurder, directie, intern begeleiders en leerkrachten. Met de DrieDee online werkt iedereen in dezelfde omgeving, klopt de gegevens in en het resultaat is direct zichtbaar. Ik ervaar het als tijdswinst. Met DrieDee Online creëer je tijd voor andere zaken.‘

 

Het ontstaan van DrieDee Online

Erwin Soolsma is projectleider van Coolminds, de ontwikkelaar van DrieDee Online. ‘We hebben het Excel-document, wat DrieDee eerst was, vertaald naar een webapplicatie. Cedin wilde een functionele, veilige, betrouwbare en altijd bereikbare service. Wij hebben daar laagdrempeligheid en een mooie interface aan toegevoegd. Heldere kleuren, goede leesbaarheid, duidelijke route. Het moet een feestje zijn om de applicatie te gebruiken.’ DrieDee Online mag dan geen uniek concept of een revolutionaire toepassing zijn, de software is ontwikkeld volgens de modernste technieken en levert een verbeterd managementtool. Het is snel en eenvoudig. Net als alle software is het programma nooit helemaal af. We blijven verbeteringen aanbrengen op detailniveau. Dat voortschrijdend inzicht hoort erbij.’

 

‘Je hebt altijd actuele cito-en inspectienormen’

‘Ik vind het plezierig de gegevens op een rijtje te hebben. Zo weet je hoe je ervoor staat.’ Aly Miedema is IB’er bij de Feiko Clockschool in Oude Pekela. ‘Wij werkten al met DrieDee. De keuze daarvoor is drie jaar geleden gemaakt en gekoppeld aan de invoering van ParnasSys. DrieDee gaat dieper. Het helpt bij het maken van analyses en het trekken van conclusies. De opbrengsten bespreken we met elkaar. Dat gaat verder dan alleen de scores voor taal, lezen en rekenen de revue te laten passeren. In het systeem is ruimte voor zaken als  leerlinggewicht of grootte van de school. Je hebt altijd de actuele cito-en inspectienormen bij de hand en je kunt daarnaast ook de eigen schoolnormen invoeren..’

Marie Balvert: ‘Bekijk de demo op www.driedeeonline.nl en laat ons weten wat je vindt. Of nodig Cedin uit voor een live-demonstratie. Krijg je advies in 3d!’

 

DrieDee in één oogopslag:

  • software direct toegankelijk via webbrowser, ook op tablet en smartphone
  • altijd een snel, doelmatig én actueel overzicht op school-, toets én groepsniveau
  • wegingsfactor meegenomen in de getoonde inspectienorm
  • uitsluitend uw eigen schoolnormen en de groepsgemiddelden invullen
  • opbrengsten in relatie tot ondergrens inspectie, het landelijk gemiddelde en uw eigen schoolnorm
  • per toets ruimte voor verantwoording over het niet deelnemen of meetellen van een bepaalde leerling
  • analyses direct beschikbaar in PDF

 

Geschreven door: Annet Koops van Het Scharlaken Imperium

 

Meer weten?

Ga naar www.driedeeonline.nl of neem contact op met Albert Wilkens.

 

Telefoon: 06 - 547 63 947

E-mail: a.wilkens@cedin.nl

 

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl