Het coronavirus: hoe gaat Cedin hiermee om?

17/03/2020

De gezondheid van kinderen, hun ouders, hun leerkrachten, onze medewerkers en de samenleving staat voorop. Om de verspreiding van het coronavirus te beperken werken onze medewerkers daarom zoveel mogelijk thuis. Dit betekent dat onze dienstverlening de komende periode via de telefoon of online zal plaatsvinden. In een enkel geval kiezen we voor een face-to-face afspraak in een van onze praktijken. In dat geval houden wij ons aan de richtlijnen van het RIVM.

 

Wij brengen je graag op de hoogte van de maatregelen die Cedin neemt.

  • Lees hier meer over de geplande afspraken op scholen en de informatiebijeenkomsten en cursussen voor mensen werkzaam in het onderwijs.
  • Lees hier meer over de behandeling van kinderen, zoals dyslexiebehandeling, jeugdhulp en leerlingenzorg.

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl