Privacyreglement

Als dienstverlener voor het onderwijs en de jeugdhulp is Cedin zich bewust van het belang van vertrouwelijkheid van informatie en persoonsgegevens.

 

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de klant en Cedin en staat daarmee hoog op onze agenda. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid van Cedin. Wij hebben de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar wij actief zijn, indien er sprake is van verwerking persoonsgegevens. Wij zijn verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens van haar klanten. 

 

Het beschermen van de privacy is complex, en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, uitbestedingen, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vinden wij het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, en de privacy waarborgen.

 

In ons privacyreglement informeren we je over de wijze waarop Cedin met persoonsgegevens omgaat en de rechten en plichten die hieruit voortvloeien.

 

Lees hier het Privacyreglement van Cedin >>

 

Op onze websites gebruiken wij cookies. Lees hier meer over in ons Cookie Statement

 

 

 

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl