Sidekick

De side-kick is het resultaatgericht 'maatje' voor de bestuurder, directeur of anderszins leiding gevende.

Hij of zij is de sparringpartner, iemand die je scherp houdt, activeert soms de irritante luis in de pels is en iemand die relevante kennis uit andere organisaties deelt en meeneemt en die mogelijk samen met u direct aan de slag gaat om de organisatie samen met u in de versnelling te brengen. Die concreet wordt en plannen om zet in resultaatgerichte acties.

 

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie over een side kick contact met ons op. 

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl