Interim schoolleider/directeur

Steeds vaker weten schoolbestuurders Cedin te vinden als het gaat om tijdelijke vervanging van schoolleiders of schooldirecteuren. Vaak gaat het om situaties waar er in verband met ziekte gezocht wordt naar een goede vervanger. Veelal is de eerste gedachte dat er iemand gezocht wordt die 'op de winkel' kan passen. Maar na een intake blijkt vaak dat er ook vraagstukken zijn blijven liggen die om een volgende stap in de ontwikkeling van de organisatie vragen.

 

Neem Wim de Vries, senior onderwijsadviseur bij Cedin. Vaak wordt Wim ingezet als interim-directeur op een school. Hij spreekt de taal van onderwijs. Vervangt niet zomaar, maar voegt direct kennis en ervaring toe aan de organisatie waarvoor hij werkt.

 

Onze interim-professionals zorgen altijd voor meerwaarde en nemen een vracht aan ervaringen vanuit andere organisaties mee. Ze zijn opgeleid om veranderingen vorm te geven en weten die ook te borgen. De professionals zijn breed inzetbaar, hoog opgeleid en beschikken over zowel operationele kennis en vaardigheden als ook over de kennis van de nieuwste management inzichten. Ze weten als geen ander authentiek leiderschap en eigenaarschap te ontwikkelen bij medewerkers. Vrijwel al onze interimmers hebben een onderwijskundige achtergrond.

 

Vaak worden onze professionals ook ingezet als sidekick. Dus niet direct om de stoel van de directeur in te nemen, maar vooral om ze bij te staan in veranderingen die ze op school willen realiseren.

 

Vergoeding uit het vervangingsfonds

Als u net als Cedin voldoet aan de voorwaarden van het Vervangingsfonds dan komt u bij ziektevervanging in aanmerking voor een vergoeding

 

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie over Cedin Interim Management contact met ons op.

 

 

 

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl