Contact: 0880 - 200 300

E-mail: paramedici@cedin.nl

Bewegingsonderwijs

Plezier in bewegen is niet voor elke leerling de normaalste zaak van de wereld, terwijl dat wel zo hoort te zijn. Voor de leerling met een (motorische) beperking is bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn mogelijk faalervaringen opgedaan in het verleden en er kan angst voor bewegen zijn ontwikkeld. Door de leerling nieuwe, passende bewegingservaringen te bieden, kun je ervoor zorgen dat het bewegen weer positief wordt beleefd.
Lees verder >>

Computer advies

Wanneer leerlingen met een beperking moeite hebben met de fijne motoriek, zoals schrijven, kan dat veel problemen opleveren in het volgen van het onderwijs. Het Computer Advies Team van Cedin helpt leerlingen hierbij. Wij zijn deskundig op het gebied van het gebruik van computervoorzieningen en aanpassingen voor leerlingen in een onderwijssituatie.
Lees verder >>

Ergotherapie

De ergotherapeut wordt ingeschakeld wanneer er een hulpvraag is met betrekking tot het uitvoeren van praktische schoolse vaardigheden. Naar aanleiding van de vraag observeert de ergotherapeut de leerling in de klas. Indien nodig voert de ergotherapeut aanvullend onderzoek uit. De ergotherapeut heeft contact met ouders, leerkracht en/of intern begeleider en eventuele andere hulpverleners om meer informatie rondom de vraag en de leerling te verzamelen.
Lees verder >>

Kinderfysiotherapie

De kinderfysiotherapeut geeft advies wanneer er vragen zijn over de houding en/of beweging van de leerling op school in relatie met het algemeen welbevinden. Om tot een duidelijke vraagstelling te komen heeft de fysiotherapeut contact met ouders, leerkracht en/of intern begeleider, eventuele andere hulpverleners en indien mogelijk de leerling.
Lees verder >>

Logopedie

Onze paramedische logopedisten zijn gespecialiseerd in het observeren en testen van de spraak- en taalontwikkeling en de communicatie op school. Vervolgens worden adviezen gegeven met als doel de communicatie en de spraak- taalontwikkeling te verbeteren.
Lees verder >>

Kinderverpleegkundige

De kinderverpleegkundige geeft advies over het ziektebeeld/handicap van de leerling en medisch handelen binnen het onderwijs.? Naar aanleiding van een vraag vanuit school, ambulante begeleider of ouders, komt de verpleegkundige voor een intake thuis. Hier bekijkt en bespreekt de verpleegkundige de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en zijn onderwijsomgeving met ouders en leerling.
Lees verder >>

Scholing en voorlichting

Het paramedisch onderwijsteam geeft op verzoek van schoolteams voorlichting op school. Het doel hiervan is inzicht te geven in een diagnose of handelingsprobleem en de effecten daarvan op de uitvoer van schoolse taken.
Mogelijke onderwerpen >>

Bekostiging van de ondersteuning

De paramedische ondersteuning wordt in Groningen en Drenthe bekostigd door de samenwerkingsverbanden PO en VO. Voor het werk van de paramedisch consulenten ontvangen de scholen daarom geen factuur.

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl