Telefoon: 0880 - 200 300

E-mail: pvo@cedin.nl

Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies

Advies over en ondersteuning bij passende didactiek en medisch handelen in het onderwijs.
Iedere leerkracht krijgt te maken met leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening. Voor deze leerlingen heb je aanvullende competenties nodig om passend onderwijs te kunnen bieden. Met Paramedisch & Verpleegkundig Onderwijsadvies haal je die verpleegkundige en paramedische expertise in huis. Wij adviseren over de effectieve didactische aanpak van het onderwijs en het medisch handelen. Wij bieden daarmee leerkrachten handvatten om passend onderwijs in school goed te organiseren.

Meer weten of aanmelden? Ga naar onze website pvocedin.nl

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl