Contact: 0880 - 200 300

E-mail: paramedici@cedin.nl

Kennisoverdracht

Het team van Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies heeft als doel kennis en vaardigheden over te dragen aan leerkrachten, zodat zij zelfstandig leerlingen die zich motorisch anders ontwikkelen of te maken hebben met een (chronische) aandoening kunnen laten leren.
Binnen ons team is veel expertise en ervaring aanwezig op het gebied van chronische ziekte en aandoeningen, fijne en grove motoriek en sensorische prikkelverwerking. Wij ondersteunen leerkrachten en hun onderwijsteams door co-teaching, consultatieve leerkrachtbegeleiding en coaching.


Samenwerkingsverbanden

Paramedisch Verpleegkundig Onderwijsadvies werkt voor zeven samenwerkingsverbanden PO en VO in de provincie Groningen en een groot deel van Drenthe. Ons werk wordt gefinancierd door deze samenwerkingsverbanden.


Aanmelden

Stuur voor het aanvragen van paramedische zorg een e-mail naar paramedici@cedin.nl met hierin je voor en achternaam. Je ontvangt onze aanmeldformulieren vervolgens zo snel mogelijk in je mailbox.

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl