Jaarverslag 2015

Juli 2016

 

Het einde van het schooljaar is voor ons het moment om kort terug te blikken op wat we gedaan hebben het afgelopen jaar, maar vooral een moment om onze nieuwe ontwikkelingen aan u te presenteren. We noemen er twee.

 

Cedin en Juneco

Trots zijn we op het feit dat we Juneco, praktijk voor kind en gezin, aan ons hebben verbonden. Samen zijn we in staat kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelf gaat, verder te helpen met een prachtig integraal aanbod. Niet alleen binnen het onderwijs en de school, zoals Cedin al sinds jaar en dag doet, maar nu ook thuis in het gezin.

 

Onderwijsinnovatie en ICT

Daarnaast hebben we grote stappen gemaakt op het vlak van onderwijsinnovatie en ICT. Vanuit een sterke onderwijskundige visie hebben we ‘Leero’ gebouwd. De digitale leeromgeving voor het primair onderwijs, die gepersonaliseerd leren mogelijk maakt.

 

Er is meer! U kunt het allemaal lezen in ons jaarverslag over 2015. We hopen dat u onze jaarkrant met even veel plezier leest als wij ons werk voor u doen! Wilt u ergens op reageren? Bel of mail ons. Dat stellen we zeer op prijs.

 

 

Henk Wilbers

Directeur Cedin

Copyright Stichting Cedin 2017

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl