Thuis en school worden altijd op elkaar afgestemd

In onze behandeling stemmen wij school en thuis altijd op elkaar af, omdat we geloven in de kracht van het verbinden van de werelden waar een kind zich het meest in begeeft. School en thuis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hebben jarenlange ervaring in het onderwijs en in de begeleiding thuis en kunnen een kind zo nodig op beide plekken behandelen. We zorgen ervoor dat beide werelden naadloos op elkaar afgestemd worden.

Kinder- en jeugdpsychiatrie

Soms zijn de problemen in de ontwikkeling van een kind zo groot dat het fijn is dat er een psychiater meekijkt. Een psychiatrisch onderzoek leidt niet altijd direct tot een diagnose of een stempel, maar wel tot een compleet beeld. Samen werken we aan een oplossing die past in jullie gezin en bij jullie kind. Dit kan therapie, medicatie of begeleiding zijn. Cedin heeft twee psychiaters in haar team: Peter Franzen in Groningen en Drenthe en Marga Veenstra in Friesland. Wij hebben geen wachtlijst. Aanmelden >>

Wij brengen je zorgen in kaart

Soms kunnen er vragen of zorgen ontstaan rondom de ontwikkeling van een kind, bijvoorbeeld op het gebied van leren, gedrag of de sociaal-emotionele ontwikkeling. Door middel van consultatie, observatie en/of onderzoek helpen wij deze zorgen in kaart te brengen. We analyseren het probleem en geven passende adviezen.
Consultatie, onderzoek en advies >>

Experts in de behandeling van dyslexie

Heb je het idee dat je kind last heeft van dyslexie? Wij helpen je verder met de diagnose en behandeling. Wij behandelen altijd in de nabije omgeving van het kind, bijvoorbeeld op school. Omdat we geen wachtlijst hebben
kunnen wij snel starten met het onderzoek om vervolgens de diagnose te stellen.
Lees verder >>

Maatwerk Onderwijs Thuiszitters

Omdat het vaak geen eenvoudige oorzaak is die ervoor zorgt dat een leerling niet naar school gaat, hebben wij ook geen standaard oplossing, maar een aanpak op maat. We zorgen altijd voor een passend onderwijsarrangement en kiezen hierbij voor de koers die past bij de mogelijkheden van de leerling, het gezin en de school.
Lees verder >>

Hulp bij opvoeding en ontwikkeling

Kinderen worden niet met een gebruiksaanwijzing geboren. Dat maakt dat opvoeden soms een hele klus kan zijn. Het is dus logisch dat ouders of leerkrachten op zoek gaan naar bruikbare informatie of advies bij de vragen waarmee ze geconfronteerd worden zoals slecht (in)slapen, puberteit, driftbuien, pesten of het omgaan met een gedragsstoornis. Opvoedondersteuning >>

Langdurig zieke kinderen

Langdurig ziek zijn is voor kinderen en hun ouders vaak heel ingrijpend. Voor kinderen en jongeren die in het ziekenhuis zijn opgenomen of ziek thuis zijn is het belangrijk dat het gewone leven zoveel mogelijk doorgaat. Ook onderwijs hoort daarbij. De consulenten van OZL noord ondersteunen scholen bij onderwijs.
Lees verder >>

Preventieve logopedie

Preventieve logopedie is erop gericht problemen op het gebied van spraak, taal, stem en het gehoor te voorkomen of in een zo vroeg mogelijk stadium te signaleren, zodat vroegtijdig hulp kan worden geboden.
Lees verder >>

Paramedische ondersteuning

Het paramedisch onderwijsteam van Cedin biedt advies en ondersteuning op het gebied van paramedische toepassingen binnen het onderwijs. Ons doel is om iedere leerling die ondersteuning nodig heeft optimaal deel te laten nemen aan het reguliere onderwijs.
Lees verder >>

Gerelateerde video's:

Wat is dyslexie?

Wat is ADHD?

Wat is dyscalculie?

Wat is autisme?

Copyright Stichting Cedin 2017

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl