Thuiszitters

Ondersteuning voor leerlingen die vastlopen, thuiszitten of bij wie dit dreigt te gebeuren

Soms vallen kinderen tussen wal en schip. Zij lopen vast in het schoolsysteem en dit kan leiden tot langdurig thuis zitten. Dit geldt soms voor kinderen bij wie de ontwikkeling niet vanzelf gaat, voor kinderen met een beperking (bijvoorbeeld ASS), maar het komt ook voor bij zeer getalenteerde (hoog)begaafde kinderen en jongeren.

 

Samen zoeken we naar de mogelijkheden

Een standaardoplossing voor leerlingen die thuiszitten, of bij wie dit dreigt te gebeuren, is er niet. De achterliggende oorzaak, die zorgt dat een leerling niet naar school gaat, is vaak complex en niet te verhelpen met een eenduidige werkwijze.

Wij luisteren onbevooroordeeld naar de leerling, ouder(s)/verzorger(s), school, leerplichtambtenaar en (jeugd)zorg. Middels een integrale aanpak zorgen wij voor ondersteuning die aansluit bij de behoeften van de leerling. Hierbij kiezen wij altijd voor een koers die past bij de mogelijkheden van de leerling, het gezin en de school.

Wat betreft de (hoog)begaafde leerlingen werken we nauw samen met Feniks Talentbegeleiding in Utrecht.

 

Langdurige ziekte

Is een leerling chronisch/langdurig ziek thuis en heeft het te maken met fysieke klachten dan kunt u terecht bij onze partner organisatie OZL. Is er twijfel of een leerling onder Onderwijs voor een Thuiszittende Leerling of OZL valt? Neem dan gerust contact met ons op om de specifieke situatie te bespreken.

 

Onze werkwijze

Elk traject is uniek en wordt op maat gemaakt. Desondanks hanteren wij een vaste integrale lijn in onze werkwijze, waarbij wij ons focussen op het realiseren van oplossingen. Bij voorkeur als de problemen nog klein zijn, zodat verdere escalatie kan worden voorkomen en zwaardere hulpverlening niet nodig is.

 

 

Cedin levert al ruim 45 jaar een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van leerlingen. Wij geloven dat gezin, school en wijk de meest invloedrijke plekken zijn waar kinderen opgroeien. Wanneer (helpen) opgroeien een uitdaging is, is er behoefte aan mensen met verstand van deze werelden. Om daadkrachtig te kunnen werken hebben wij de expertise van Passend Onderwijs en Jeugdzorg bij elkaar gebracht. In het traject Maatwerk Onderwijs Thuiszitters zit deze kracht. Wij hanteren een integrale aanpak: alle betrokkenen werken samen. Deze integrale aanpak moet de eigen kracht van de leerling en zijn of haar netwerk bevorderen. Op deze manier ervaart de leerling eigenaarschap over zijn/haar onderwijs en toekomstperspectief.

 

 

Voor wie zijn wij er?

Wij zijn er voor alle leerlingen van 4-18 jaar die leer- en kwalificatieplichtig zijn in het (speciaal)basisonderwijs, (speciaal) voortgezet onderwijs en het MBO.

  • Leerlingen die thuiszitten of dreigen thuis te komen zitten door handelingsverlegenheid van scholen/of ouder(s)/verzorger(s)
  • Leerlingen die vrijstelling of tijdelijke ontheffing van leer-/kwalificatieplicht hebben.
  • Leerlingen die geen perspectief lijken te hebben op een passende oplossing voor zijn of haar problematiek.
  • Hoog)begaafde leerlingen die moeite hebben met het vast omlijnde onderwijssysteem en als gevolg daarvan moeite hebben om een schooldiploma te halen

 

Meer informatie en contact

Voor meer informatie over de mogelijkheden en bekostiging van Maatwerk Onderwijs Thuiszitters of voor het aanmelden van uw kind of leerling kunt u terecht bij Sandra Russell of Siska Hummel.

 

Sandra Russell                                                                                 

  • Telefoon: 06 - 523 81 576                                     
  • E-mail: s.russell@cedin.nl  

 

Siska Hummel

 

                                    

 

 

Copyright Stichting Cedin 2017

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl