Klachten en suggesties

 

Wij vinden het belangrijk dat je tevreden bent en dat je onze dienstverlening als waardevol ervaart. We doen er alles aan om je optimaal van dienst te zijn op al onze werkgebieden. Toch kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over onze dienstverlening of onze producten. We willen graag van je weten waarin wij niet aan je verwachtingen hebben voldaan. Cedin neemt iedere klacht serieus en wil deze graag, samen met jou, naar tevredenheid oplossen.

 

Hoe dien je een suggestie of klacht in?

Jouw op- of aanmerking geeft ons de kans om onze dienstverlening te verbeteren. Het heeft de voorkeur dat jij je suggestie of klacht eerst bespreekt met de betreffende medewerker van Cedin. Vaak is dat voldoende om samen tot een bevredigende oplossing te komen. Het kan voorkomen dat je na het overleg met de betreffende medewerker nog steeds niet tevreden bent.  

 

Neem voor suggesties en klachten contact op met Carla Drouven. Je kunt dit op de volgende manieren doen: 

 

- Online: vul het klachtenformulier in

 

- Per telefoon: 088 0200 300

 

- Per e-mail aan mevrouw C. Drouven

 

- Per post naar:

Cedin
T.a.v. mevrouw C. Drouven
Directiesecretaresse
Lavendelheide 21
9202 PD Drachten

Geef hierbij minimaal de volgende gegevens aan ons door:

- je naam;
- je contactgegevens;
- een omschrijving van het feit waarop de klacht betrekking heeft.

 

Veelgestelde vragen

Wat doet Cedin met mijn klacht? >

Wat kan ik doen als ik het niet eens bent met de door Cedin geboden oplossing? >

 

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl