Eerstvolgende startdata:17-1-2018: Masterclass: Moeite met leren en executieve functies

Korte masterclass over zwaardere ondersteuning aan excellente of (hoog)begaafde leerlingen.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>18-1-2018: Werken aan woordenschat

Ontwikkel een woordenschatcultuur in de klas; visualiseren van woordenschat, betekenisrelaties tussen woorden en strategieën om woorden te onthouden

Aantal bijeenkomsten: 4
Locatie: Drachten

Meer informatie >>19-1-2018: Coördinator hoogbegaafdheid

Krijg binnen korte tijd veel bruikbare tools in handen om een start te maken met de begeleiding van hoogbegaafde leerlingen op jouw school.

Aantal bijeenkomsten: 6
Locatie: Drachten

Meer informatie >>22-1-2018: Effectief werken aan Begrijpend Lezen

Hoe geef je goed onderwijs in begrijpend lezen? Krijg handvatten voor leuke en effectieve lessen.

Aantal bijeenkomsten: 4
Locatie: Drachten

Meer informatie >>24-1-2018: Bijzondere leerlingen in je groep

Module: ODD/CD
Omgaan met leerlingen met ASS , ADHD, NLD of opstandig/asociaal gedrag in de klas.

Aantal bijeenkomsten: 4 of volg losse modules
Locatie: Drachten

Meer informatie >>
6-2-2018: Alle kinderen actief in de kring

21ste eeuwse vaardigheden: welke zijn geschikt voor kleuters?

Aantal bijeenkomsten: 2
Locatie: Drachten

Meer informatie >>14-2-2018: Masterclass: Leren en onderpresteren

Korte masterclass over zwaardere ondersteuning aan excellente of (hoog)begaafde leerlingen.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>
Incompany cursussen:


> (G)MR cursus
> Adem je Wijzer!

Zorg in de school
> Studiemiddag executieve functies
> Bijzondere leerlingen in je groep
> Masterclass: versterken van veerkracht
> Weerbaarheidstraining Rots en Water

Nieuwkomers
> Nieuwkomers in de school
> Nieuwkomers in het gezin
> Nieuwkomers en goed taalonderwijs
> Nieuwkomers 0-4 jaar

Onderwijsinnovatie en ICT
> ... Ik heb een iPad in de klas

Leerkrachtvaardigheden
> Lesson Study
> Leerkracht pak je vak!
> Expliciete Directe Instructie (EDI)
> Werken met het OPP
> 21th century skills
> Coöperatief leren nieuwe stijl
> Eigenaarschap van leren
> Workshop Onderzoekend leren
> Flitsbezoeken in de klas
> Timemanagement voor leerkrachten

Het jonge kind
> Alle kinderen actief in de kring
> Mooi! Weer spelen in de onderbouw
> Concrete corners
> 7/1 - Zeven letters, één woord
> SpeLezen
> De Willy Wortels
> Basisontwikkeling
> Piramide
> De Kleine Kapitein
> Vversterk Basis en Verdieping
> Observeren en registreren met Kijk! Groep 1-2
> Rekendidactiek in de onderbouw
> De slimme kleuter

Rekenen
> Rekendidactiek in de onderbouw
> Spelend automatiseren/spelend rekenen
> Rekenproblemen en Dyscalculie
> Analyseren van opbrengsten
> Doelgerichte, effectieve rekeninstructie
> Nieuw! Rammelende rekenbewerkingen groep 5-6

Taal
> Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever
> Werken aan woordenschat
> Analyseren van opbrengsten

Meertaligheid
> Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen
> Praktisch en onderbouwd NT2 onderwijs
> Training: implementatie leerlijn Engels
> Taaltrainingen Engels

Lezen
> Analyseren van opbrengsten
> Wat werkt bij technisch lezen?
> Leesmotivatie bevorderen
> Effectief werken aan begrijpend lezen

Excellentie en hoogbegaafdheid
> Specialist excellent talent en hoogbegaafdheid
> Coördinator hoogbegaafdheid
> De slimme kleuter
> Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen
> Masterclasses: verdieping hoogbegaafdheid

Gesprekstechnieken:
> Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen
> Bijzondere leerlingen in je klas
> Kindgesprekken
> Eigenaarschap van leren

Oplossings- en handelingsgericht werken
> Handelingsgericht werken met ParnasSys
> Oplossingsgericht werken
> De kracht van spel binnen HGW

20-2-2018: Tandem-Driedaagse

Driedaagse cursus voor het tandem:
directeur en intern begeleider

Aantal bijeenkomsten: 3
Locatie: Meerdere locaties in Nederland. O.a. in Drachten

Meer informatie >>21-2-2018: Studiemiddag executieve functies

Leer problemen rond executieve functies te herkennen en de leerling beter begrijpen en te begeleiden.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>14-3-2018: Masterclass: Coachen van (hoog)begaafde leerlingen

Korte masterclass over zwaardere ondersteuning aan excellente of (hoog)begaafde leerlingen.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>19-3-2018: Rammelende rekenbewerkingen

Als rekenen in groep 5 en 6 lastig wordt..

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>11-4-2018: Masterclass: Verdieping Slimme kleuters

Korte masterclass over zwaardere ondersteuning aan excellente of (hoog)begaafde leerlingen.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>16-5-2018: Masterclass: Dubbel bijzonder

Korte masterclass over zwaardere ondersteuning aan excellente of (hoog)begaafde leerlingen.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>6-6-2018: Masterclass: Hoogbegaafde leerlingen in groep 3

Korte masterclass over zwaardere ondersteuning aan excellente of (hoog)begaafde leerlingen.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>

Copyright Stichting Cedin 2017

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl