Kwaliteitsbeleid

 

Wij hechten een groot belang aan ons kwaliteitsbeleid. Wij beschikken over meerdere lidmaatschappen en certificaten waarmee de kwaliteit van onze producten en diensten gewaarborgd wordt:

 

Cedeo-erkend

Ook in 2014 is Cedin weer Cedeo gecertificeerd. Uit onafhankelijk onderzoek van Cedeo blijkt dat 86% van onze klanten tevreden is over onze performance, klantgerichtheid en de samenwerking. De erkenning wordt om de 2 jaar verleend op basis van regelmatig klanttevredenheidsonderzoek onder onze klanten. Enkele opmerkingen uit het onderzoek: “Hun informatie en afdeling voor hoogbegaafde leerlingen vind ik erg sterk”, “Als wij om bepaalde adviseurs vragen, zorgt Cedin ervoor dat deze voor ons beschikbaar zijn. Zij mogen trots zijn op hetgeen zij naar buiten brengen”.

 

Certiked

Wij werken volgens ISO 9001. Dit is een certificaat voor kwaliteitsmanagement dat verstrekt wordt door Certiked, specialist in kwaliteitsborging bij kennis-intensieve bedrijven zoals Cedin.


 

 

 

 

 

Kwaliteitszorg dyslexie

Het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met lees- en spellingsproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een team van gespecialiseerde behandelaren. Om de kwaliteit van de dyslexiezorg voor ieder kind te waarborgen dienen deze behandelaars gecertificeerd te zijn door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Cedin is gecertificeerd met dit keurmerk.

 

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl