Begrijpend lezen

In de februari-uitgave van Meer Taal (www.vangorcum.nl/MeerTaal) verscheen een artikel over het concept en de werkwijze Kansrijke Combinatiegroepen, voor het vak begrijpend lezen. Het beschrijft hoe leerkrachten hun onderwijsaanbod voor begrijpend lezen kunnen optimaliseren en het geeft voorbeelden van oplossingen.
Leer meer >>

Krimp in het basisonderwijs

Veel scholen in zogeheten krimpregio's zijn, door een teruglopend leerlingaantal, genoodzaakt te werken in combinatiegroepen. Deze scholen worden geconfronteerd met organisatorische en onderwijsinhoudelijke vraagstukken waar, binnen de 'traditionele' manier van werken, geen echte oplossingen voor zijn. Hierdoor lopen deze scholen, volgens de onderwijsinspectie, een grotere kans op verlies van kwaliteit en lagere opbrengsten. Dit maakt kleine scholen kwetsbaar. Fenje Louwsma vertelt hoe een kleine school toch sterk kan zijn. Leer meer >>

Traject Kansrijke Combinatiegroepen

Wanneer scholen geïnteresseerd zijn in het onderwijsconcept Kansrijke Combinatiegroepen organiseert Cedin een informatiebijeenkomst op de school. Hiermee krijgt het team de gelegenheid kennis te maken met het concept en de kans om te beoordelen of het aansluit bij de door hun gewenste situatie. De adviseur van Cedin krijgt de gelegenheid kennis te maken met het team en de beginsituatie van de school goed in te schatten. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Praktische wegwijzer naar een nieuwe werkwijze

Het boek 'Kansrijke Combinatiegroepen' richt zich op de mogelijkheden en kansen in het omgaan met verschillen in kansrijke combinatiegroepen. Dit boek geeft inzicht in die keuze en beschrijft twee richtingen die kunnen leiden tot een passend antwoord op de knelpunten die worden ervaren door leerkrachten met combinatiegroepen.
Leer meer >>

Meer informatie

Wil je meer informatie over hoe jouw school kan werken me Kansrijke Combinatiegroepen, of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij beantwoorden ze graag!

Neem voor meer informatie contact op met:
Leone Schieving | Tel: 06 - 53 89 07 79 | E-mail: l.schieving@cedin.nl

Video: een andere kijk op combinatiegroepen

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl