Integrale Kindcentra en Brede scholen: de verdieping op inhoud

 

De afgelopen jaren zijn in Nederland verschillende Integrale Kindcentra en Brede scholen ingericht. Er is veel energie gestoken in het plannen, de organisatie, en het bouwen aan 1 team en 1  gezamenlijke visie. Maar hoe geef je die concreet vorm?

 

Wij merken dat nu tijd en ruimte ontstaat voor de verdieping van de inhoudelijke kant van de samenwerking: wat betekent die gezamenlijke visie voor jouw werk, wat weet je echt over elkaars domeinen, of de ontwikkeling van de kinderen voorafgaand of nadat ze bij jou in de groep hebben gezeten? Hoe zorg je voor een goede doorgaande lijn en warme overdracht?

 

Cedin helpt de samenwerking binnen een IKC of Brede school naar een ‘hoger plan te trekken’. Dit doen wij bijvoorbeeld door:

 

Cursus voor intern begeleiders in het IKC met betrekking tot vroege ontwikkeling (0-4)

 

Loop je er als intern begeleider binnen het IKC tegenaan over onvoldoende kennis en referentiekaders te beschikken ten aanzien van de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar? 

In deze cursus wordt ingegaan op de normale ontwikkeling (motoriek & spel, spraak-taal & sociaal-emotioneel) en de normale variatie, maar ook op alarmsignalen. Tevens wordt aandacht besteed aan mogelijke stimuleringsactiviteiten/interventies voor IKC en thuis. Er is daarnaast ruimte voor inbreng van eigen casussen en ook het coachen van PM-ers komt aan bod.

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met Mirjam Oosterman: m.oosterman@cedin.nl

 

 

Cursus: 'Mooi, (weer) spelen!' Weer samen met je groep genieten… 

 

Hoe leren kinderen? Door te spelen!
Kinderen in de voor- en vroegschoolse periode profiteren van een aantrekkelijke en ambitieuze speel-leeromgeving. Tijdens de cursus 'Mooi, weer spelen!' doe je veel ideeën op om je aanbod aan jonge kinderen samenhangend, aantrekkelijk en ambitieus vorm te geven. Hoe ziet zo'n 'vette' veelzijdige leeromgeving eruit? Hoe zorg je dat alle kinderen hier aan hun trekken komen? Hoe zorg je binnen je IKC of Brede school voor een mooie doorgaande lijn tussen voorschool en onderbouw?


• Laat je inspireren en zie dat het anders kan.
• Leren, waarbij het spel (weer) werken is.
• Wissel uit en maak samen plannen!

 

Geïnteresseerd? Neem contact op met Sylvia Venema: s.venema@cedin.nl of Marieke van Erp - Gerrits: m.vanerp@cedin.nl 

 

 

Observaties en onderzoek bij kind gerelateerde vragen

Soms maak je je zorgen over de ontwikkeling van een kind: is wat het kind laat zien nog ‘normaal’, of vallend binnen een normale variatie? Als hierover twijfel is, bestaat, altijd in overleg met ouders, de mogelijkheid van een observatie of nader onderzoek door een gespecialiseerde orthopedagoog van Cedin. Het kind wordt in de eigen groep geobserveerd, of er vindt binnen de vertrouwde IKC setting nader onderzoek plaats. Hierna volgt een verslag en een gesprek met handelingsgerichte adviezen voor thuis en in de groep. Soms geeft het onderzoek aanleiding om een andere specialist te consulteren.

 

Meer weten? Neem contact op met Mirjam Oosterman: m.oosterman@cedin.nl

 

 

Kwaliteit in beeld

Wil je de kwaliteit van samenwerken binnen je IKC in zijn geheel onder de loep nemen, dan kun je onze Kwintoo kwaliteitskaart 'Interdisciplinair samenwerken' binnen de school gebruiken.

Aan de hand van 5 indicatoren zijn verschillende kernkwaliteiten gedefinieerd. Alle betrokkenen vullen de kaart in en beoordelen of en in welk mate de kernkwaliteit aanwezig is. Dit geeft inzicht in dat wat al goed gaat en dat waaraan gewerkt kan worden. Cedin kan ondersteunen door het leiden van een overleg met alle betrokkenen, en het opstellen en uitvoeren van een plan van aanpak.

 

Meer weten? Neem contact op met Nan Kooiker: n.kooiker@cedin.nl

 

 

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl