Eenvoudig leerdoelen zoeken


Dat kan met de PO LeerdoelenApp! In de app vind je leerdoelen in leerlingentaal voor alle vakken in het basisonderwijs. Het model voor 21e eeuwse vaardigheden van de SLO is hierin verwerkt.

Gebruik de LeerdoelenApp om:

  • Leerdoelen te zoeken die passen bij je les, thema of handelingsplan

  • Samen met leerlingen naar passende doelen te zoeken tijdens je kindgesprekken

  • Zicht te krijgen op de leerlijnen binnen een vak
Hoe werkt het?


Download de app in de Google Play Store of de Apple App Store en je kunt meteen aan de slag!

Je krijgt toegang tot leerdoelen voor alle leerjaren en alle vakken binnen het primair onderwijs. Je vindt leerdoelen door te zoeken op een vak, groepsniveau, domein en vakinhoud.


Werken met leerdoelen in een digitale leeromgeving


Leero is een digitale leeromgeving voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Groepsoverstijgend werken, gepersonaliseerd leren, instructie op maat, inzicht in de leerresultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling; je vindt het allemaal in Leero!

Leerlingen werken met Leero bewust aan leerdoelen en reflecteren hierop. Het is mogelijk om kinderen te monitoren op leerdoel, waardoor je (als je wilt) los kunt komen van een lesmethode. Leero bevat alle leerdoelen uit de PO LeerdoelenApp. Daarnaast kun je je eigen leerdoelen toevoegen. Lees hier meer over het werken met leerdoelen in Leero.


Meer weten over Leero?

Vraag een gratis informatiepakket aan >>


45 jaar ervaring in het onderwijs

De PO LeerdoelenApp is, in samenwerking met leerkrachten en onderwijskundigen, bedacht en ontworpen door Cedin. Cedin is al ruim 45 jaar actief binnen het onderwijs en ondersteunt kind, school en gezin dagelijks bij leer- en ontwikkelingsvraagstukken.

Cedin werkt samen met het onderwijs en vertaalt vragen van leerkrachten, intern begeleiders en schooldirecteuren naar praktische ICT oplossingen. Dit wordt altijd gecombineerd met know-how van gespecialiseerde onderwijsadviseurs. Daarnaast helpt Cedin scholen te innoveren met ICT: van visie tot implementatie.

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl