Inspiratiebijeenkomsten OA2SE

Toekomstgericht onderwijs: hoe ziet dat eruit en hoe geef je het vorm? Ga mee op ontdekkingstocht!

 

Ben je een leerkracht, intern begeleider of directeur die op zoek is naar omvattend, ambitieus, aantrekkelijk, samenhangend onderwijs met daarin veel ruimte voor eigenaarschap en persoonlijk leren van leerkracht en leerling? Kom dan naar de inspiratiebijeenkomst over OA2SE.

 

Over OA2SE

OA²SE is een concept waarmee het onderwijs op een andere manier wordt vormgegeven in de hele school. Er wordt thematisch gewerkt aan onder andere 21e eeuwse vaardigheden, digitale geletterdheid, nieuwsgierigheid en creativiteit. Wereldoriëntatie, taal, onderzoekend & ontdekkend leren en spel komen bij elkaar. Van vakantie tot vakantie wordt er gewerkt rond een thema. Lees verder..

 

Gratis informatiebijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst doe je veel ideeën op om onderzoekend en ontdekkend leren vorm te geven. Hoe start je met thematisch werken in de onderbouw en de bovenbouw? Welke handvatten hebben leerkrachten nodig? Wat zijn de valkuilen? Op deze vragen wordt antwoord gegeven.

 

Onderbouw en bovenbouw

OA²SE bestaat uit twee lijnen. Eén voor de onderbouw 'Mooi, weer spelen!', waarin kinderen worden uitgedaagd om functioneel en aantrekkelijk te spelen en ondertussen veel te leren. Daarnaast een lijn voor de bovenbouw 'Alle hens ontdek' waarin het onderzoekend en ontdekkend leren in WO-ateliers centraal staat. De nadruk ligt hierbij op de samenhang tussen de verschillende vakgebieden, het ontwikkelen van 21e eeuwse vaardigheden en de brede ontwikkeling van kinderen. Beide delen sluiten goed op elkaar aan en de aanpak komt, waar mogelijk, overeen.

 Laat je inspireren en zie dat het anders kan (en moet!)

 

Inspratiebijeenkomst Drachten

Datum                   23 april 2018       Heeft inmiddels plaatsgevonden
Locatie  Adverium in Drachten
   
   

 

Inspratiebijeenkomst Zwolle

Datum  Dinsdag 22 mei
Tijd  19:30 - 21:00 uur
Kosten  Deelname is gratis!
Locatie  Your Meeting Zwolle

 

Inspratiebijeenkomst Winschoten

Datum  Donderdag 24 mei
Tijd  19:30 - 21:00 uur
Kosten

 Deelname is gratis!

Locatie  Hotel Royal York

 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Sylvia Venema:

 

Sylvia Venema

 

Telefoon: 06-127 43 328

E-mail: s.venema@cedin.nl

 

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl