Masterclass over de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp

Hoe kunnen onderwijs en jeugdhulp elkaar aanvullen voor betere zorg voor jeugd? 

 

In het onderwijs heb je inmiddels veel te maken met het regelen van hulp voor kinderen en/of ouders via een gebiedsteam (sociaal team of CJG team). Soms is het onduidelijk wat je als school kunt verwachten van de hulpverlening en andersom.

 

 

Met name als het gaat om gedragsproblemen en psychische problematiek lijkt het lastig om te bepalen wie wat zou kunnen doen. Wanneer is de problematiek school gerelateerd en kan er vanuit passend onderwijs voldoende hulp geboden worden? Wanneer is er sprake van een diagnose en wat doen we in het ‘tussengebied’?

De bedoeling is natuurlijk dat er zó met elkaar samengewerkt wordt dat de jeugd zich zo optimaal mogelijk kan ontwikkelen.

 

In deze masterclass zullen we aan de hand van concrete situaties kijken hoe het onderwijs en de jeugdhulp elkaar kunnen aanvullen en versterken.


Data en locatie

 Datum  Plaats
 Woensdag 26 september 2018  Drachten

 

Tijd: 09.00 – 12.00 uur
Locatie: Lavendelheide 21 te Drachten
Deelname: deelname bedraagt 35 euro per persoon
Voor: onderwijs: intern begeleiders, coördinatoren zorg

 

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl