Slim leren en organiseren | Themamiddag ICT in het onderwijs

Op woensdag 21 maart vindt de gratis bijeenkomst over onderwijs en ICT plaats met als thema: ‘Slim leren en organiseren’.

 

Erwin Bomas van Kennisnet trapt de middag af met een inspirerende lezing over het hoe en waarom van digitale geletterdheid. Tijdens de aansluitende workshoprondes wordt ingegaan op de mogelijkheden van ICT in combinatie met kwaliteitszorg, de behandeling van dyslexie, het analyseren van leerresultaten en het slim organiseren van je onderwijs. Daarnaast krijgt iedere deelnemer gratis toegang tot de nieuwe de PO LeerdoelenApp met hierin leerdoelen in leerlingentaal voor alle vakken in het basisonderwijs!

 

Datum: woensdag 21 maart 2018

Tijd: 13:00 – 17:00 uur

Locatie: Cedin, Lavendelheide 21 in Drachten

Deelname: deelname is gratis!

 

Het is niet meer mogelijk om je aan te melden voor de bijeenkomst.

 

De themamiddag wordt georganiseerd door Cedin ICT. Cedin ICT werkt samen met het onderwijs en vertaalt vragen van leerkrachten, intern begeleiders en schooldirecteuren naar praktische ICT oplossingen. Dit wordt altijd gecombineerd met know-how van gespecialiseerde onderwijsadviseurs. Daarnaast helpt Ceding ICT scholen te innoveren met ICT: van visie tot implementatie. Heb jij ideeën voor nieuwe applicaties die jou helpen in je dagelijkse werk? Laat het ons weten tijdens de themamiddag!

 

 

Programma themamiddag 'Slim leren en organiseren'

 

1. Digitale geletterdheid: van visie naar praktijk

Door: Erwin Bomas - Kennisnet

 

Digitale geletterdheid is belangrijk. Maar wat is dit precies en wanneer ben je digitaal geletterd? Hoe zorg je ervoor dat leerlingen digitaal geletterd worden? Het Handboek Digitale Geletterdheid van Kennisnet geeft antwoord op deze vragen. Erwin Bomas, medeontwikkelaar het handboek, trapt de middag af met een inspirerende lezing over het hoe en waarom van digitale geletterdheid, gecombineerd met een aantal mooie praktijkvoorbeelden.

  

2. Workshops

 

Workshop 1 - Plan en organiseer je onderwijs met Leero!

Door: Marjolijn Sikken, onderwijsadviseur en projectleider bij Leero

 

Leero is een digitale leeromgeving voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Groepsoverstijgend werken, gepersonaliseerd leren, instructie op maat, inzicht in de leerresultaten en de sociaal emotionele ontwikkeling van een leerling; je vindt het allemaal in Leero! In deze workshop laten we jezien hoe het werkt en hoe Leero op school in de praktijk wordt gebruikt.

 

Workshop 2 - Kwaliteitszorg in beeld met Kwintoo

Door: Monique Dikken, directeur van Scholengroep Hardenberg en Nan Kooiker, onderwijsadviseur bij Cedin

 

Kwaliteitszorg is ‘de manier van werken om de kwaliteit van het onderwijs op je school te ontwikkelen, te bewaken en te borgen’. Hoe zorg je ervoor dat kwaliteitszorg op je school/scholen planmatig en levendig is, hoe maak je er een interactief proces van dat je samen met het team vorm geeft? In deze workshop kijken we samen naar de betekenis van kwaliteitszorg voor je school/scholen en de mogelijkheid dit proces met Kwintoo digitaal planmatig en interactief vorm te geven.

 

Workshop 3 - Eenvoud en overzicht in analyseren van leerresultaten met DrieDee Online

Door: Monique Dikken, directeur van Scholengroep Hardenberg en Nan Kooiker, onderwijsadviseur bij Cedin

 

Als bestuurder, directeur, intern begeleider of leerkracht wil je graag een helder beeld krijgen van de resultaten. Dit geeft op alle niveaus inzicht in de te nemen vervolgstappen. DrieDee Online biedt een planmatige aanpak die we in deze workshop met je delen. Directeur Monique Dikken laat zien hoe DrieDee Online in dienst staat van het analyseren.

 

Workshop 4 - DrieDee Plus: leerlingvolgsysteem voor nieuwkomers in het basisonderwijs

Door: Judith van Vooren (intern begeleider), Maja Zuiderveld (locatie directeur) van OBS de Brink – locatie Hesselanden en Werner Laicht, business developer en strategisch adviseur ICT 

 

In samenwerking met LOWAN en PO-Raad heeft Cedin het leerlingvolgsysteem DrieDee Plus voor nieuwkomers in het onderwijs ontwikkeld. In de workshop lichten we toe hoe het werkt en wat je ermee kan. Er wordt stilgestaan bij de leerlijnen die specifiek voor de nieuwkomers ontwikkeld zijn en op welke wijze je een leerling kunt toetsen binnen een leerlijn. Daarnaast worden de verschillende onderdelen rondom het opbouwen van een leerling-dossier behandeld.

 

Workshop 5 - Scrummenderwijs op innovatiereis

Door: Marinka Bakker, onderwijsadviseur onderwijsinnovatie en mediacoach

 

In deze workshop ga je aan de slag met de vraag wat heb je nodig om digitaal onderwijs in de klas vorm te kunnen geven? Vertaal je visie naar praktijk en andersom met de scrummethodiek!

 

Workshop 6 - Letterlicht: een nieuwe methode voor het behandelen van dyslexie

Door: Klaasje Haverman, dyslexiebehandelaar bij Cedin

 

Letterlicht is een uniek online behandelprogramma voor leerlingen met leesproblemen en dyslexie. In deze workshop zie je hoe deze adaptieve software ingezet wordt om zowel thuis als op school kinderen te ondersteunen.

 

3. Feestelijke aftrap Cedin ICT

Cedin ICT presenteert haar nieuwste ontwikkeling; dePO LeerdoelenApp. In deze app vind je leerdoelen in leerlingentaal voor alle vakken in het basisonderwijs. Deelnemers aan de themamiddag krijgen gratis toegang tot de LeerdoelenApp mee naar huis!

 

 

 

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl