Serious Gaming en hoogbegaafdheid


Kan een serious game leerkrachten in het basisonderwijs helpen bij het ontwikkelen van een positieve houding op het gebied van hoogbegaafdheid? Dat is een van de centrale vragen in het onderzoeksproject ‘Hoogbegaafdheid, De meester de Baas’ van de lectoraten Serious Gaming en Duurzame Schoolontwikkeling, waar onder andere Cedin samen met de NHL Hogeschool aan werkt.

 

Uitnodiging
Op woensdag 14 februari 2018 worden de vorderingen van het onderzoek gepresenteerd en gaan deelnemers actief aan de slag naar aanleiding van een presentatie van Gerda Nobel, auteur van het boek ‘Intervisie in het onderwijs: Een goudmijn’. Je bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Daarnaast zoeken we testscholen voor het onderzoek.

Waar er al veel aandacht is voor het gedrag, de gevoelens en de behoeften van de hoogbegaafde leerling, wordt het nu tijd om ook te kijken naar de implicaties voor de leerkracht. Want hoe ben je een goede leerkracht voor een hoogbegaafde leerling? Wat vraagt dat aan houding, kennis en vaardigheden?


Werkveldbijeenkomst onderzoeksproject ‘Hoogbegaafdheid, De meester de Baas’
Datum: woensdag 14 februari 2018
Tijd: 17.00-19.45 uur
Locatie: Cedin, Lavendelheide 21 in Drachten
Aanmelden: aanmelden kan bij Anne Rohn van NHL Hogeschool via anne.rohn@nhl.nl of 06 – 247 584 56


Over de bijeenkomst:

De werkveldbijeenkomst is een aftrap voor het laatste deel van het onderzoeksproject ‘De Meester de Baas’. In deze bijeenkomst worden de vorderingen van het onderzoeksproject gepresenteerd en gaan deelnemers actief met elkaar aan de slag naar aanleiding van een presentatie van Gerda Nobel, auteur van het boek ‘Intervisie in het onderwijs: Een goudmijn’.


Testscholen gezocht!

Om de potentie van de interventie te onderzoeken, willen we op zo veel mogelijk basisscholen tests uitvoeren. Je kunt je school hiervoor aanmelden! Voor jouw school een gratis mogelijkheid om aan de slag te gaan met hoogbegaafdheid, voor het project een mooie kans om praktijkervaring op te doen met de interventie.

Meer informatie over het project vindt je via deze link.

Meer informatie of aanmelden
Wil je meer informatie of wil je je aanmelden voor de werkveldbijeenkomst en/of een testsessie op school?
Neem contact op met onze contactpersoon van de NHL Hogeschool:

Anne Rohn
Email: anne.rohn@nhl.nl
Tel: 06 - 24758456

Links op deze pagina

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl