Privacy Statement webapplicaties Cedin

Cedin biedt via verschillende communicatiemiddelen informatie en diensten. Indien u hiervan gebruik maakt beschikt Cedin over bepaalde gegevens van u en uw organisatie. Cedin gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De verwerking van uw gegevens voldoet aan de wet- en regelgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Cedin zal in geen enkel geval persoonsgegevens aan derden verstrekken.

 

In dit privacy statement wordt informatie gegeven over de gegevens die geregistreerd worden en voor welke doeleinden deze geregistreerd worden. Voor de duidelijkheid wordt er onderscheid gemaakt tussen persoonsgegevens en verkeersgegevens.


Persoonsgegevens
In onze dienstverlening wordt in sommige gevallen gevraagd naar persoonsgegevens. Deze omvatten bijvoorbeeld naam en e-mailadres en kunnen worden gebruikt:

  • Om de dienstverlening technisch mogelijk te maken
  • Om u inloggegevens te verstrekken voor deelname aan bepaalde dienstverlening
  • Voor administratieve doeleinden
  • Voor het doen van anoniem onderzoek

 

Verkeersgegevens
In onze dienstverlening worden verkeersgegevens geregistreerd. Deze omvatten bijvoorbeeld de datum van aanmelding voor een abonnement, de tijdsduur die u ingelogd bent, surfgedrag, IP-adressen en URL’s. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor:

  • Beheer-technische doeleinden zoals voldoende servercapaciteit voor het aantal bezoekers
  • Administratieve doeleinden zoals de verwerking van betalingen
  • Onderzoeksdoeleinden zoals effectiviteit van dienstverlening.

Vernietiging persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens inclusief opgegeven e-mailadressen worden vernietigd als:

  • U 24 maanden niet inlogt in uw persoonlijke omgeving, na actief te zijn geweest
  • U zich tussentijds afmeldt voor de omgeving en vraagt om verwijderen van uw gegevens.

Cookies
Op de delen die alleen toegankelijk zijn voor deelnemers wordt gebruik gemaakt van cookies. Deze worden alleen gebruikt om de toegang te controleren en ter vergemakkelijking van het gebruik van de omgeving. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden aangemaakt.

Wijziging Privacy verklaring
Cedin behoudt zich het recht deze privacy statement te wijzigen. De privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

 

 

 

 

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl