Interim bestuurder

Met regelmaat worden wij door toezichthouders benaderd met de vraag of wij direct een interim bestuurder kunnen leveren. Zomaar "ja" zeggen is er bij ons niet bij. Wij willen zeker weten welke opdracht er is en welk type bestuurder past bij die opdracht.. Wat is de reden waarom u een interim bestuurder nodig heeft en wat verwacht u van de interimmer? Er kunnen immers verschillende oorzaken zijn en het is belangrijk goed af te stemmen wat de verwachtingen zijn en waaraan een eventuele interim bestuurder moet werken.

 

Dus het antwoord is Ja. Wij zullen echter de beste man of vrouw zoeken die past in de organisatie en de organisatieontwikkeling. We kijken altijd naar een combinatie van een onderwijskundige achtergrond die samengaat met de juiste bedrijfskundige skills. Wat het sterkst weegt, laten we het sterkst naar voren komen met de professional die we aanbieden. Als het bijvoorbeeld gaat om versterking op bedrijfskundig vlak, dan ligt het voor de hand dat er een interimmer aangesteld wordt met ruime ervaring op dat gebied en daarnaast aanvullende kennis en kunde op het onderwijskundige deel. Andersom kan dit natuurlijk ook.

 

Bijvoorbeeld

Eén van onze interim bestuurders, werd door de toezichthouders aangesteld bij een grote schoolorganisatie. De opdracht was om onder andere een nieuw strategisch beleid te ontwikkelen en de eerste aanzet te geven voor de uitvoering daarvan, zodat de nieuw aan te stellen bestuurder kon starten vanuit een min of meer stabiele situatie. De interim bestuurder stuurde 24 scholen met ruim 3000 leerlingen aan. Hij ontwikkelde een model waarmee een halt toegeroepen kon worden aan de gevolgen van aanhoudende krimp in kleine dorpen. Hij zocht samenhang en samenwerking met andere schoolbestuurders waardoor onderwijs behouden kon blijven voor die gemeenschappen. Vanuit zijn onderwijskundige achtergrond heeft hij vooral gestuurd op eigenaarschap bij schooldirecteuren en leerkrachten van de verschillende scholen en heeft daardoor onder andere alle scholen in het basisarrangement gekregen.

 

Vergoeding uit het vervangingsfonds

Als u net als Cedin voldoet aan de voorwaarden van het Vervangingsfonds dan komt u bij ziektevervanging in aanmerking voor een vergoeding

 

Meer informatie en contact

Neem voor meer informatie contact met ons op. 

 

 

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl