Aanvraag paramedisch onderwijsconsulent

Zeven samenwerkingsverbanden in Groningen en Drenthe zorgen er gezamenlijk voor dat scholen in deze provincies waar nodig gebruik kunnen maken van paramedische onderwijsdiensten. De ondersteuning wordt door hen bekostigd.

 

Het Paramedisch Onderwijsteam werkt in opdracht van het Samenwerkingsverband. Scholen in cluster 3 en 4 zijn onderdeel van het samenwerkingsverband en komen in aanmerking voor consulten van het paramedisch onderwijs team. Cluster 1 scholen (gericht op leerlingen met een visuele beperking) en cluster 2 scholen (slechthorende leerlingen en leerlingen met een TOS) vallen hierbuiten. Deze aanvragen kunnen wij dus niet in behandeling nemen.

 

Stuur voor het aanvragen van een paramedisch onderwijsconsulent een e-mail naar paramedici@cedin.nl met hierin je voor- en achternaam.

 

Wij sturen de aanmeldformulieren vervolgens zo snel mogelijk per e-mail naar je toe.

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl