Verpleegkunde

De kinderverpleegkundige geeft advies over het ziektebeeld/handicap van de leerling en medisch handelen binnen het onderwijs? Naar aanleiding van een vraag vanuit school, ambulante begeleider of ouders, komt de verpleegkundige voor een intake thuis. Hier bekijkt en bespreekt de verpleegkundige de mogelijkheden en beperkingen van de leerling en zijn onderwijsomgeving met ouders en leerling.

 

Wat doet de kinderverpleegkundige? 
Wanneer er andere behandelaars bij de leerling betrokken zijn, neemt de verpleegkundige indien gewenst en in overleg met ouders hiermee contact op, om verder advies te krijgen. Vervolgens komt er op basis van alle informatie een concreet advies voor de school om het onderwijs aan deze leerling, ondanks deze beperkingen zo goed mogelijk te kunnen verzorgen. De verpleegkundige geeft een voorlichting aan het schoolteam over het omgaan met deze leerling in het dagelijkse onderwijspraktijk. Op een later moment wordt de uitvoering en de effectiviteit van het uitgebrachte advies geëvalueerd en stelt de verpleegkundige het advies zo nodig bij.

 

Voorbeelden van vragen voor de verpleegkundige

  • Sara heeft leukemie en verblijft al een tijd in het ziekenhuis. Binnenkort zal zij weer naar school komen. Wat kunnen wij verwachten? Hoe lichten we de klas in? Waar moeten wij rekening mee houden? Heeft haar ziekte gevolgen voor haar schoolprestaties?
  • Ruben heeft een open ruggetje. Hij is rolstoel afhankelijk. Op dit moment wordt het kouder buiten. Mag Ruben buiten spelen of koelt hij dan snel af? In hoeverre heeft zijn ziekte invloed op zijn leerproces?
  • Anouk heeft veel concentratieproblemen, ze is snel afgeleid. Daarnaast zien wij dat haar leerproces op dit moment stagneert. In het verleden heeft zij een hersentumor gehad. In hoeverre speelt dit nu nog mee in haar leerproces?
  • Mark heeft diabetes. Sinds kort heeft hij een insuline pomp. Wat moet ik als leerkracht weten over deze pomp? Wat mag ik wel en niet? Hoe te handelen in noodsituaties? Hebben zijn glucosewaarden invloed op zijn leerprestaties?

 

Aanmelden en contact

Stuur voor het aanvragen van een paramedisch onderwijsconsulent een e-mail naar paramedici@cedin.nl met hierin je voor- en achternaam.

 

Wij sturen je de aanmeldformulieren vervolgens zo snel mogelijk per e-mail toe

 

Neem voor meer informatie contact met ons op via:
Telefoon: 0880 - 200 300

E-mail: paramedici@cedin.nl

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl