Logopedie

Onze logopedist is gespecialiseerd in het observeren en testen van de spraak- en taalontwikkeling en de communicatie op school. Vervolgens worden adviezen gegeven met als doel de communicatie en de spraak- taalontwikkeling te verbeteren.

 

Wat doet de logopedist?

De logopedist bezoekt de school om het kind te observeren in de klas. Hier wordt gekeken naar het gedrag, de communicatie en het contact met de andere kinderen en met de leerkracht. Daarnaast worden logopedische tests af genomen; hiermee worden onder andere het taalbegrip, de taalproductie en de articulatie getest. Ook vindt er een gesprek met de leerkracht of de intern begeleider plaats om het probleem nader te inventariseren en na te gaan welke mogelijkheden er zijn om het kind op school te ondersteunen op het terrein van de logopedie.

Na het onderzoek wordt een verslag gemaakt dat naar de ouders, de school en de ambulant begeleider wordt verstuurd. Aan de hand van de conclusies uit het verslag worden adviezen gegeven; deze adviezen kunnen betrekking hebben op het (her)starten van logopedische behandeling in een particuliere praktijk, oefenmateriaal voor de school en adviezen voor de leerkracht over de benadering van de leerling. Mocht een kind al logopedische behandeling hebben, dan wordt ook contact opgenomen met de behandelend logopedist.

 

Voorbeelden van vragen voor de logopedist

  • Mark met het syndroom van down spreekt in korte zinnen en is slecht te verstaan. Is er oefenmateriaal om de zinsvorming en de verstaanbaarheid te verbeteren? Hoe kunnen we de communicatie het beste ondersteunen? (bijvoorbeeld met picto's, foto's of gebaren?) Kunnen we uitleg over de methode 'Leespraat' krijgen?
  • Hans spreekt bepaalde klanken nog steeds niet goed uit. Is er materiaal om op school hieraan te werken?
  • We hebben de indruk dat de spraak- en taalontwikkeling van Marjolein van bijna 5 jaar niet verloopt zoals je op grond van haar leeftijd zou mogen verwachten. Kunnen jullie haar testen om te beoordelen of er eventueel logopedische behandeling of ander nader onderzoek nodig is?
  • Tim heeft PDD-NOS; wat betekent dit voor zijn taalontwikkeling en hoe kunnen we hem daarin het beste begeleiden?

 

Aanmelden en contact

Stuur voor het aanvragen van een paramedisch onderwijsconsulent een e-mail naar paramedici@cedin.nl met hierin je voor- en achternaam. Wij sturen je de aanmeldformulieren vervolgens zo snel mogelijk per e-mail toe

 

Neem voor meer informatie contact met ons op via:

Telefoon: 0880 - 200 300

E-mail: paramedici@cedin.nl

 

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl