(Kinder)fysiotherapie

De fysiotherapeut geeft advies wanneer er vragen zijn over de houding en/of beweging van de leerling op school in relatie met het algemeen welbevinden. Om tot een duidelijke vraagstelling te komen heeft de fysiotherapeut contact met ouders, leerkracht en/of intern begeleider, eventuele andere hulpverleners en indien mogelijk de leerling. Op basis van observatie en aanvullende onderzoek geeft de fysiotherapeut praktische adviezen passend bij de onderwijssituatie en de mogelijkheden en beperkingen van de leerling.
 

De adviezen kunnen gericht zijn op :

 • Houding en beweging
 • Belastbaarheid
 • Weerbaarheid
 • Verplaatsen in en rondom school
 • Activiteiten van het dagelijks leven (zelfredzaamheid; aan/uitkleden, spelen)
 • Aanschaf van (spel)materiaal;
 • Geven van informatie en voorlichting aan het schoolteam of klasgenoten (samen met leerling) over het ziektebeeld of beperking en de consequenties hiervan voor het volgen van het onderwijs.

Soms wordt er een (her)start van fysiotherapeutische of ergotherapeutische behandeling in de particuliere praktijk geadviseerd.

 

Voorbeelden van vragen voor de fysiotherapie

 • Hoe kunnen wij de motorische ontwikkeling ondersteunen?
 • Waarom heeft de leerling pijn tijdens het zitten?
 • Hoe is de belastbaarheid van dit kind?
 • Hoe kan de leerling zich op het schoolplein verplaatsen?
 • De motoriek heeft invloed op de sociaal-emotionele ontwikkeling. Wat kan ik als leerkracht hierin doen ter ondersteuning?
 • De leerling valt op door zijn of haar motoriek, en valt hierdoor uit in tempo. Hoe kan school hierin ondersteunen? Hoe voorkom ik pestgedrag?

 

Aanmelden en contact

Stuur voor het aanvragen van een paramedisch onderwijsconsulent een e-mail naar paramedici@cedin.nl met hierin je voor- en achternaam. Wij sturen je de aanmeldformulieren vervolgens zo snel mogelijk per e-mail toe.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op via:

Telefoon: 0880 - 200 300

E-mail: paramedici@cedin.nl

 

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl