Ergotherapie

De ergotherapeut wordt ingeschakeld wanneer er een hulpvraag is met betrekking tot het uitvoeren van praktische schoolse vaardigheden. Naar aanleiding van de vraag observeert de ergotherapeut de leerling in de klas. Indien nodig voert de ergotherapeut aanvullend onderzoek uit. De ergotherapeut heeft contact met ouders, leerkracht en/of intern begeleider en eventuele andere hulpverleners om meer informatie rondom de vraag en de leerling te verzamelen.


Op basis van observatie en aanvullende onderzoek geeft de ergotherapeut praktische adviezen passend bij de onderwijssituatie en de mogelijkheden en beperkingen van de leerling. De adviezen kunnen gericht zijn op het aanleren of anders uitvoeren van de vaardigheden, het aanpassen van de omgeving en/of het gebruik van hulpmiddelen.

 

De ergotherapeut geeft advies op het gebied van:

 • Schrijven en fijne motoriek
 • Computervoorzieningen
 • Uitvoering van dagelijkste activiteiten (aan-/uitkleden, eten en drinken, wc)
 • Uitvoeren van praktijkvakken en handvaardigheid
 • Structureren en plannen van taken
 • Omgaan met prikkels in de klas
 • Het verplaatsen in de klas en rondom school
 • Advies en begeleiding van de aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen in de schoolsituatie (bijv. aangepast meubilair, computervoorzieningen)
 • Informatie en voorlichting over diagnose of handelingsprobleem en de effecten daarvan op de uitvoer van schoolse taken

 

Voorbeelden van vragen voor de ergotherapie

 • Thijs heeft moeite met het maken van zijn schoolwerk omdat het schrijven moeilijk voor hem is. Kan er onderzoek worden gedaan naar de oorzaken van zijn schrijfproblemen? Hoe kunnen we met hem oefenen? Is het verstandig om hem op de computer te laten werken?
 • Sander is erg onhandig, hij heeft DCD (developmental coordination disorder). Wat houdt de diagnose DCD in? Welke eisen kunnen aan hem gesteld worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij beter mee kan doen bij handvaardigheid en praktijkvakken?
 • Femmy heeft motorische problemen, ze kan niet goed op het reguliere schoolmeubilair zitten. Welk meubilair is voor haar geschikt? Hoe kunnen we speciaal meubilair aanvragen?
 • Jelmer kan moeilijk stilzitten en is snel afgeleid, zijn werk is slordig en hij heeft het bijna nooit af. Wordt dit veroorzaakt door zijn motoriek of komt het vooral door aandachtsproblemen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat hij zijn werk beter kan doen?

 

Aanmelden en contact

Stuur voor het aanvragen van een paramedisch onderwijsconsulent een e-mail naar paramedici@cedin.nl met hierin je voor- en achternaam. Wij sturen je de aanmeldformulieren vervolgens zo snel mogelijk per e-mail toe.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op via:

Telefoon: 0880 - 200 300

E-mail: paramedici@cedin.nl

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl