Computer advies

Wanneer leerlingen met een beperking moeite hebben met de fijne motoriek, zoals schrijven, kan dat veel problemen opleveren in het volgen van het onderwijs. Het Computer Advies Team van Cedin helpt leerlingen hierbij. Wij zijn deskundig op het gebied van het gebruik van computervoorzieningen en aanpassingen voor leerlingen in een onderwijssituatie.

 

Ons team bestaat uit ergotherapeuten en een trainer die veel kennis en praktijkervaring hebben met computervoorzieningen en leerlingen met een beperking. Een computervoorziening, zoals een laptop, tablet etc., geeft een leerling met een beperking meer mogelijkheden om te leren, spelen en werken. Het vinden van een adequate oplossing op het gebied van hardware of software is niet altijd eenvoudig. Onze deskundige analyseert de verschillende mogelijkheden en bekijkt wat aansluit bij de leerling en de school.

 

Het team heeft de beschikking over een grote hoeveelheid computermaterialen en -aanpassingen. Deze kunnen met de leerling in de klas worden uitgeprobeerd, zodat duidelijk wordt wat het beste aansluit bij de leerling en bij de situatie in de klas.

 

Wat doet het Computer Advies Team?

 • Vaststellen of een computervoorziening een leerling kan helpen bij het uitvoeren van opdrachten op school.
 • Uitproberen van computervoorzieningen om te bepalen wat het meest geschikt is, bijv. laptop, tablet/iPad, computer.
 • Uitproberen van aanpassingen en extra voorzieningen: speciale muizen, toetsenborden, joysticks.
 • Begeleiden bij het aanvragen van financiering van een computervoorziening op school.
 • Advies en begeleiding m.b.t. leren typen en het kiezen van een geschikt typeprogramma.
 • Begeleiding bij het leren werken met computervoorzieningen en software.
 • Leren werken met digitale boeken.
 • Inrichting van de werkplek op school wanneer de leerling met een eigen laptop in de klas werkt.

 

Voorbeelden uit de praktijk

 • Lena heeft eigen leerlijnen en werkt sinds kort met een laptop. Het Computer Advies Team begeleidt haar met het leren werken met digitale boeken en het organiseren van materialen op de laptop. Daarnaast wordt een geschikt typeprogramma voor haar gekozen.
 • Pim is motorisch onhandig. Hij heeft veel moeite met schrijven. Zijn handschrift is onleesbaar; hij schrijft te groot, onvast en veel letters worden verkeerd gevormd. Het slechte handschrift staat zijn leerprestaties in de weg. Typen is veel eenvoudiger voor hem en het getypte werk geeft een leesbaar eindresultaat. Maar met welk hulpmiddel kan Pim het best werken in de klas? Wij helpen Pim en de school de juiste hulpmiddelen te kiezen.
 • Lianne heeft verkorte armen en mist aan haar beide handen de duim en een aantal vingers. De stand van beide polsen is afwijkend en de kracht in de vingers zeer beperkt. Schrijven lukt vrijwel niet. Typen op de computer gaat beter maar kost ook nog te veel moeite. Wij gaan met Lianne op zoek naar een hulpmiddel waarmee het typen beter gaat.

 

Aanmelden en contact

Stuur voor het aanvragen van een paramedisch onderwijsconsulent een e-mail naar paramedici@cedin.nl met hierin je voor- en achternaam. Wij sturen je de aanmeldformulieren vervolgens zo snel mogelijk per e-mail toe.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op via:

Telefoon: 0880 - 200 300

E-mail: paramedici@cedin.nl

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl