Bewegingsonderwijs

Plezier in bewegen is niet voor elke leerling de normaalste zaak van de wereld, terwijl dat wel zo hoort te zijn. Voor de leerling met een (motorische) beperking is bewegen niet altijd vanzelfsprekend. Er zijn mogelijk faalervaringen opgedaan in het verleden en er kan angst voor bewegen zijn ontwikkeld. Door de leerling nieuwe, passende bewegingservaringen te bieden, kun je ervoor zorgen dat het bewegen weer positief wordt beleefd.

 

Wat doet de vakleerkracht bewegingsonderwijs?

De vakleerkracht bewegingsonderwijs van het paramedisch team brengt een bezoek aan de gymles en observeert deze les. Naar aanleiding van de observatie worden er adviezen en tips besproken met de leerkracht. Met behulp van een ervaringsprogramma, theorie en materiaal richt de vakleerkracht bewegingsonderwijs de aandacht op kleine aanpassingen die voor de leerling grote positieve gevolgen kunnen hebben. Naast differentiatie en materiele aanpassingen wordt met de leerkracht besproken wat de beste houding is ten opzichte van de leerling.

 

Er wordt ondersteuning gegeven bij het creatief denken in aanpassingen en differentiatiemogelijkheden, zodat de leerling met een (motorische) beperking zo 'gewoon' mogelijk kan deelnemen aan de lessen bewegingsonderwijs. Zo kan de leerling de bewegingservaring opdoen, die hij nodig heeft voor zijn ontwikkeling. Erbij horen en meedoen is heel belangrijk.

 

Voorbeelden van vragen voor/over bewegingsonderwijs

  • Erwin heeft een hersentumor. Daarnaast heeft hij epilepsie. Erwin is angstig bij de lessen bewegingsonderwijs en hij heeft een vertraagd reactievermogen. Hij heeft een verminderde conditie en heeft moeite om informatie te verwerken. De leerkracht vraagt ondersteuning en advies voor de lessen bewegingsonderwijs. Wat mag een docent wel en niet van Erwin vragen?
  • Ellen heeft een incomplete dwarslaesie. De school vraagt advies over bewegingsonderwijs en buitenspel.
  • Ruben heeft de spierziekte Duchenne. Ruben gaat lichamelijk achteruit. Hoe kan de gymleerkracht hem zoveel mogelijk blijven betrekken bij de gymles? De gymleerkracht wil graag adviezen en tips voor de situatie nu, maar ook alvast voor in de toekomst.
  • Liesbeth heeft DCD, bijkomende visusstoornis en ADHD. Liesbeth is impulsief en valt vaak. De school voelt zich handelingsverlegen ten aanzien van de lessen bewegingsonderwijs. Graag een observatie, adviezen en tips voor de lessen bewegingsonderwijs.

 

Aanmelden en contact

Stuur voor het aanvragen van een paramedisch onderwijsconsulent een e-mail naar paramedici@cedin.nl met hierin je voor- en achternaam. Wij sturen je de aanmeldformulieren vervolgens zo snel mogelijk per e-mail toe.

 

Neem voor meer informatie contact met ons op via:

Telefoon: 0880 - 200 300

E-mail: paramedici@cedin.nl

 

 

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl