Scholing en voorlichting paramedisch onderwijsteam

Het paramedisch onderwijsteam geeft op verzoek van schoolteams voorlichting op school. Het doel hiervan is inzicht te geven in een diagnose of handelingsprobleem en de effecten daarvan op de uitvoer van schoolse taken.

 

Mogelijke onderwerpen

  • Kennisoverdracht over het ziektebeeld/handicap
  • Medisch handelen op school
  • Schrijven en schrijfproblemen
  • Fijne motoriek
  • Prikkels in de groep
  • 'De kleurles': screenen van schrijfvoorwaarden van leerlingen door samen te kleuren
  • Zithouding en problemen bij het zitten
  • Bewegingsonderwijs
  • 'Spelen doe je met je hele lijf', een handreiking voor sensomotorische spellessen

 

Contact

Neem voor meer informatie of het aanvragen van een voorlichtingsbijeenkomst contact met ons op.

 

Telefoon: 0880 - 200 300

E-mail: paramedici@cedin.nl

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl