Excellentie en hoogbegaafdheid

Op het gebied van excellentie en hoogbegaafdheid nemen wij in Nederland een unieke positie in. We leveren landelijk toonaangevende producten en diensten voor het VVE en de onder- en bovenbouw van het PO. Op deze manier zorgen we ervoor dat slimme kinderen erkend en herkend worden en met plezier naar school gaan!
Leer meer >>

Kansrijke Combinatiegroepen

Het aantal combinatiegroepen neemt toe. Tegelijkertijd blijft de noodzaak van hoge opbrengsten bestaan. 'Kansrijke combinatiegroepen' is een werkwijze die hiervoor een aanpak biedt. Deze vermindert het aantal instructies, waarborgt de kwaliteit én verbreedt interactief en sociaal leren. Samen met scholen werken wij aan kansrijke aanpakken voor lezen, spelling en rekenen.
Leer meer >>

Wetenschap en Techniek

Vaak wordt gedacht dat Wetenschap en Techniek absoluut niet bedoeld zijn voor (jonge) kinderen. Het tegendeel is echter waar! Met Wetenschap en Techniek wordt de nieuwsgierigheid van kinderen omgezet in leren en denken. We laten je graag kennismaken met de veelheid aan mogelijkheden voor Wetenschap en Techniek in de klas en op school. Leer meer >>

Meertalig onderwijs

Het Centrum Meertaligheid van Cedin adviseert scholen in het opzetten en/of onderhouden van twee- of drietalig onderwijs. Wij begeleiden een netwerk van drietalige scholen in Friesland: de Trijetalige Skoalle. Daarnaast zijn we één van de drie landelijk gekwalificeerde aanbieders van VVTO-Engels (Vroeg Vreemde Talen Onderwijs). We adviseren ook in de vakken Engels en/of Fries afzonderlijk. Leer meer >>

Cursussen en opleidingen 2016 - 2017

Het cursusaanbod voor het schooljaar 2016 - 2017 staat voor je klaar! Je kunt je inschrijven voor het open cursusaanbod, waarvan wij de data alvast ingepland hebben. Je kunt er ook voor kiezen om een cursus incompany, met je eigen groep en binnen jouw school of scholengemeenschap, te volgen.

Lees verder >>

Nieuwkomers in Nederland

Steeds meer scholen krijgen te maken met Nieuwkomers; een mooie, maar soms pittige uitdaging. Hoe geef je het onderwijs aan deze kinderen vorm, waarbij uiteraard het taal-leesonderwijs een belangrijk aandachtspunt is? En hoe herken je welke (extra) zorg deze leerlingen nodig hebben?
Cedin ondersteunt je bij de uitdagingen die voor je liggen, zodat je op basis van actuele kennis en inzichten de juiste keuzes kunt én durft maken.
Leer meer >>

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl