Masterclasses: verdieping hoogbegaafdheid

Hoe geef je zwaardere ondersteuning aan excellente of (hoog)begaafde leerlingen?

 

Passend onderwijs gaat over een zo passend mogelijk aanbod voor alle leerlingen, niet alleen voor leerlingen met een beperking of een leerprobleem, maar ook voor excellente of (hoog)begaafde leerlingen. Passend onderwijs stelt de leerbehoefte van de leerling centraal, die vormt het vertrekpunt voor wat leerlingen nodig hebben op school. In een masterclass van 3 uur geven we je handvatten waarmee je excellente of (hoog)begaafde leerlingen extra en zwaardere ondersteuning kunt bieden.

 

Masterclasses Excellentie en (hoog)begaafdheid

Doelgroep: leerkrachten PO

Prijs: € 95.- per masterclass per persoon

Na het volgen van  de masterclass kun je: excellente en (hoog)begaafde leerlingen extra en zwaardere ondersteuning bieden

 

Benodigde voorkennis

Om de masterclasses te volgen is het een pré dat je kennis hebt van de theoretische modellen van hoogbegaafdheid. Daarnaast heb je kennis van en ervaring met de signalering en schooldiagnostiek, de richtlijnen compacten leerlijn 1 en 2 en met organisatie én materialen van verrijken.

 

Masterclass 1: Moeite met leren en executieve functies

Na het volgen van deze masterclass:

 • heb je kennis van executieve functies
 • kan je deze kennis plaatsen als onderdeel van leren leren
 • kan je dit in verband brengen met de problemen van (hoog)begaafde leerlingen met leren op school
 • ken je interventiemogelijkheden om de executieve functies te versterken
 • ken je het belang van passende feedback en kan je deze toepassen
 • ken je de noodzaak en enkele mogelijkheden om het onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen vorm te geven m.b.t. leren leren
 • weet je de kennis van de theorie over executieve functies en van de interventiemogelijkheden daadwerkelijk toe te passen bij hoogbegaafde kinderen in de klas

 

Gevalideerd door Registerleraar

Leerkrachten die geregistreerd zijn als registerleraar kunnen de masterclass Moeite met leren en executieve functies met 4 registeruren toevoegen aan hun persoonlijke pagina in het register.

 

Datum en locatie masterclass 1

Datum masterclass  deze masterclass heeft al plaatsgevonden
   

 

Masterclass 2 : Leren en onderpresteren

Na het volgen van deze masterclass:

 • weet je wat onderpresteren is
 • wat de oorzaken van onderpresteren zijn
 • weet je waarom onderpresteren moeilijk herkend wordt
 • ken je enkele interventiemogelijkheden
 • weet hoe je de theorie over het onderpresteren en van de interventiemogelijkheden daadwerkelijk toe te passenbij hoogbegaafde kinderen in de klas

Gevalideerd door Registerleraar

Leerkrachten die geregistreerd zijn als registerleraar kunnen de masterclass Leren onderpresteren met 4 registeruren toevoegen aan hun persoonlijke pagina in het register.

 

Datum en locatie masterclass 2

Datum masterclass  deze masterclass heeft al plaatsgevonden
   

 

 

 

Masterclass 3: Coachen van (hoog)begaafde leerlingen

Na het volgen van deze masterclass:

 • heb je inzicht in de verschillen in leren tussen jongens en meisjes
 • heb je kennis van leren leren en leerstijlen
 • heb je kennis van verschillende facetten in leren leren, cognitief en metacognitief
 • Ken je een aantal coachingsvaardigheden en kan je deze toepassen

 

Gevalideerd door Registerleraar

Leerkrachten die geregistreerd zijn als registerleraar kunnen de masterclass Coachen van hoogbegaafde leerlingen met 4 registeruren toevoegen aan hun persoonlijke pagina in het register.

 

Datum en locatie masterclass 3

Datum masterclass  deze masterclass heeft al plaatsgevonden
   

 

 

Masterclass 4: Verdieping Slimme kleuters

Na het volgen van deze masterclass:

 • Heb je kennis over slimme kleuters
 • Heb je kennis over het specifiek maken van een passend aanbod, rekening houden met executieve vaardigheden, metacognitieve vaardigheden en emotionele ontwikkeling
 • Ken je de onderwijsbehoeften van slimme kleuters en weet je hoe je daarmee om kunt gaan in de klas

Deze masterclass wordt tevens gevuld door de praktijk. Daarbij verwachtten we dat de deelnemers materialen en voorbeelden meenemen uit hun praktijk. Dat zal de onderlegger worden waaraan we de kennis hangen en de vaardigheden die nodig zijn. Er is ruimte om specifieke vragen te stellen.

 

Gevalideerd door Registerleraar

Leerkrachten die geregistreerd zijn als registerleraar kunnen de masterclass Verdieping Slimme kleuters met 4 registeruren toevoegen aan hun persoonlijke pagina in het register.

 

Data en locatie masterclass 4

 

Datum  deze masterclass heeft al plaatsgevonden
   

 

Masterclass 5: Dubbel bijzonder

Na het volgen van deze masterclass:

 • Heb je kennis over dubbel-bijzondere leerlingen
 • Heb je inzicht in de problematiek van dubbel-bijzondere leerlingen
 • Heb je inzicht in de begeleiding van deze doelgroep
 • Heb je zicht op wat nodig kan zijn op school om antwoord te kunnen geven op de behoeften van deze leerlingen

Gevalideerd door Registerleraar

Leerkrachten die geregistreerd zijn als registerleraar kunnen de masterclass Dubbel bijzonder met 4 registeruren toevoegen aan hun persoonlijke pagina in het register.

 

Datum en locatie masterclass 5

Datum masterclass  16 mei 2018
Tijd  14.00 – 17.00 uur
Locatie  Adverium, Lavendelheide 21 te Drachten

 

 

 

Masterclass 6: De mogelijkheden en kansen die groep 3 biedt voor slimme leerlingen

Na het volgen van deze masterclass:

 • Heb je kennis over het maken van een passend aanbod in groep 3
 • Ken je de mogelijkheden van versnellen en klassen doorbrekend werken
 • Heb je kennis over de emotionele ontwikkeling

Datum en locatie masterclass 6

Data 6 juni 2018
Tijd 14.00 – 17.00 uur
Locatie Adverium, Lavendelheide 21 te Drachten
Docent Sherrill Woldberg

 

 

 

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de masterclasses of over het aanbod van Cedin rondom hoogbegaafdheid contact op met Jan Kuipers of Sherrill Woldberg.

 

Jan Kuipers

 

E-mail: j.kuipers@cedin.nl

Telefoon: 06-12743318

 

 

 

 

 

Sherrill Woldberg

 

E-mail: s.woldberg@cedin.nl

Telefoon: 06 127 40 641

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl