Werken met het waardenprofiel

Hoe kunt u gebruik maken van de drijfveren van medewerkers en teams?

 

Het blijft vaak worstelen om een verandering, zoals een andere werkwijze, door te voeren binnen uw school of organisatie. Door gebruik te maken van een waardenprofiel kunt u de goede energie die u in uw werk steekt, behouden. Dit door de juiste waarden te benutten en afscheid te nemen van waarden en systemen waar u energie door verliest. Wij laten u zien hoe u dit kunt doen.

 

Waarden drijven en motiveren mensen

Het Persoonlijk Waarden Profiel is een zeer doeltreffend online meetinstrument. Het brengt de waardendrives van mensen en teams en waardensystemen van organisaties in beeld. Er ontstaat inzicht in de mate waarin een organisatie gebruik maakt van het waardenpotentieel van de medewerkers en geeft concrete handvatten voor het verbeteren van de effectiviteit. De meting vindt plaats door mensen telkens uit meerdere waarden te laten kiezen en biedt op individueel, team- en organisatieniveau zicht in de te versterken, te reduceren en te behouden waarden.

 

Waarom waarden in kaart brengen?

Door waarden in kaart te brengen ontstaat inzicht in de natuurlijke motivaties en drijfveren. Het geeft mensen sturingsinformatie. Het vertelt ze hoe ze hun persoonlijke waarden kunnen laten aansluiten bij de organisatiewaarden in de uitdaging waar ze voor staan. Ook levert het organisatie- en sturingsinformatie op over de huidige stand van zaken en de bepaling van een strategie om mensen mee te krijgen in de gewenste veranderingsrichting.

De output van het Waarden Profiel geeft inzicht in de mate waarin de organisatie gebruik maakt van het waardenpotentieel van de werknemers om de gezamenlijke organisatiedoelen te behalen. Als dit onvoldoende het geval is, moet dit gegeven tijdig worden bijgesteld. Het waardenprofiel brengt overeenkomsten en verschillen in kaart en maakt duidelijk waar ontwikkel- en veranderpunten liggen. Het brengt informatie in kaart waar de missie, visie en strategie op gebaseerd kunnen worden.

 

Tijdsinvestering

Het Waarden Profiel is een online meetinstrument. Het uitzetten en het invullen van de test vraagt een minimale tijdsinvestering van 30 minuten. De resultaten zijn direct na het invullen beschikbaar.

 

Gemakkelijk

Het Waarden Profiel is voor ieder niveau in de school of organisatie toegankelijk. De instrumenten zijn zo ontworpen dat ze niet sociaal wenselijk ingevuld kunnen worden. Deze instrumenten maken een causale diagnose gemakkelijker dan ooit.

 

Efficiënt

Het Waarden Profiel is een wereldwijd gevalideerd instrument.  De instrumenten geven onmiddellijk inzicht in de meest efficiënte manier om een veranderingen in de organisatie door te voeren en een strategie te implementeren. De metingen vinden, indien gewenst, plaats op basis van een anonieme respons (privacy is gegarandeerd). Dit zorgt voor hoge responsaantallen.

 

Het Waarden Profiel geeft inzicht in:

  • Dominantie persoonlijke waardendrives van medewerkers.
  • Waardendrives waar medewerkers moeite mee hebben als er teveel nadruk op wordt gelegd door anderen.
  • Huidige organisatiewaarden en het waardensysteem zoals die door individuen en verschillende groepen in de organisatie worden ervaren.
  • Gewensteorganisatiewaarden en de waardensystemen die volgens de respondenten een belangrijke plaats in moeten nemen in de cultuur van de organisatie, gegeven de doelen aan die de organisatie zich gesteld heeft.

 

Meer informatie

Wilt u de waardendrives binnen uw organisatie inzichtelijk maken of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op, wij vertellen u graag meer over het waardenprofiel.

 

Klaas Michiel Elema

Organisatieadviseur

 

Telefoon: 06 - 441 07 889

E-mail: k.elema@cedin.nl

 

 

 

 

 

Empirische achtergrond

Het Waarden Profiel is een doorontwikkeling van het empirische werk van Clare W. Graves. Op basis van het onderzoek van C.W. Graves is gebleken dat het voorkomen van bepaalde clusters van waarden duidt op de dominantie van bepaalde waardensystemen. Volgens C.W. Graves ontwikkelde de mensheid tot dusverre een achttal consistente waardensystemen. Het Waarden Profiel meet de clusters van waardendrives in individuen en waardensystemen in teams en organisaties. De vraag is of deze clusters het adequate antwoord bieden op de uitdagingen waar de organisatie op dat moment voor staat. En of de mensen die er werken, vanuit hun eigen intrinsieke waardendrives bij de gewenste waardensystemen kunnen aansluiten.

 

 

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl