Incompany training

Management Drives: een spannende kijk op leiderschap

 

Het is veelal een flinke uitdaging om een grote verandering, zoals een nieuwe werkwijze, door te voeren binnen uw school of organisatie. De omschakeling kost vaak meer tijd en energie dan verwacht, wat ten koste kan gaan van de aandacht en zorg voor de eigenlijke werktaken.

 

Met Management Drives krijgt u meer grip op dergelijke veranderprocessen. U ontdekt wat de drijfveren zijn van uw organisatie en medewerkers. Wie is de visionair (geel)? Wie heeft een people manager in zich (groen)? En wie staat voor durf, tempo en kracht en floreert daardoor in autoritaire rollen (rood)? Management Drives schept duidelijkheid en toont de krachten en kansen in jouw organisatie om verandering effectief te realiseren.

 

Hoe werkt Management Drives?

Management Drives is een zeer doeltreffend en effectief bewezen meetinstrument, dat drijfveren binnen een organisatie zichtbaar maakt. De methode dient om veranderprocessen binnen organisaties, zoals scholen en onderwijsorganisaties, te optimaliseren. Die optimalisatie is gebaseerd op een vragenserie van motivatiedilemma’s: hiermee worden zowel de specifieke drijfveren van mensen en teams als het drijfverensysteem en de cultuur op organisatiebreed niveau in kaart gebracht. De output is altijd een set handvatten op individueel, team- en organisatieniveau: het Drijfverenprofiel. In dit profiel staat welke ‘drives’ al voldoende aanwezig zijn in de organisatie en op welke punten nog ontwikkeling en verandering mogelijk zijn.

 

Waarom drijfveren in kaart brengen?

Door drijfveren in kaart te brengen ontstaat zicht op de natuurlijke motivaties van mensen. Inzicht in die drives biedt sturingsinformatie: u kunt die persoonlijke drijfveren strategisch laten aansluiten bij de organisationele drijfveren, en vice versa. Zo sterkt u uw organisatie op elke niveau in de veranderingsrichting die u voor ogen heeft.

 

Management Drives biedt inzicht in:

  • Veel voorkomende, persoonlijke drijfveren onder medewerkers;
  • Weinig tot niet voorkomende, persoonlijke drijfveren onder medewerkers;
  • Discrepanties tussen de drijfveren van de medewerkers en die van de organisatie;
  • Huidige organisatiedrijfveren en het drijfverensysteem, zoals die door individuen en verschillende groepen in de organisatie worden ervaren;
  • Gewenste organisatiedrijfveren en de drijfverensystemen die volgens de respondenten een belangrijke plaats in moeten nemen in de cultuur van de organisatie, gegeven de doelen die de organisatie zelf gesteld heeft.

 

Tijdsinvestering

Het uitzetten en het invullen van de online Management Drives Test vraagt per persoon een tijdsinvestering van ca. 30 minuten. De individuele resultaten zijn direct na het invullen beschikbaar in de bijbehorende app. Nadat alle deelnemers een test hebben ingevuld, verkrijgt u inzicht in de algemene uitkomst van de assessment.

 

Management Drives in het onderwijs

Management Drives is van origine een methode uit het bedrijfsleven. Speciaal voor het onderwijs werd een vernieuwde en zeer toegankelijke werkwijze ontwikkeld. Deze versie is geschikt voor toepassing in alle lagen van een organisatie.

 

Meer informatie

Wilt u de management drives binnen uw organisatie inzichtelijk maken of wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op, wij vertellen ugraag meer hierover.

 

Klaas Michiel Elema

Organisatieadviseur

 

Telefoon: 06 - 441 07 889

E-mail: k.elema@cedin.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl