Lean Start-Up voor het onderwijs

Lean Start-Up helpt u om op een andere manier met nieuwe ideeën aan de slag te gaan, bijvoorbeeld bij het invoeren van nieuwe schooltijden. Start niet met een uitgewerkt plan, maar begin met het testen van uw aannames, want aannames zijn er altijd. In een vroeg stadium worden betrokkenen meegenomen in uw plan. Dit zorgt voor eigenaarschap en betrokkenheid. U zult zien dat u door te werken in kleine meetbare stappen uw doelen sneller bereikt.

 

Volgens Erik Ries, de grondlegger van Lean Start-Up, is iedereen die iets nieuws probeert bezig met een start-up.

Het zit hem in het woord 'proberen'. Niet eerst allemaal uitgewerkte plannen maken en diepgaande onderzoeken doen, maar direct aan de slag met uw nieuwe idee. Gaandeweg ontdekt u wat wel werkt en wat niet werkt, door de hypothese die u hebt geformuleerd direct te testen.

 

Centrale vraag bij Lean Start-Up

 

De centrale vraag bij Lean Start-up is altijd: Wat voegt de nieuwe ontwikkeling nu echt toe?

 

Alle overige vragen worden daarnaar teruggeleid. In het onderwijs is deze methodiek goed toepasbaar ten behoeve van vrijwel alle nieuwe ideeën. Bijvoorbeeld als het gaat om het ontwikkelen van een strategisch- of operationeel plan of bij de planontwikkeling van een IKC of Brede School. Te denken valt bijvoorbeeld ook aan de ontwikkeling van samenwerking tussen schoolorganisaties, het invoeren van een nieuwe methode of het invoeren van andere schooltijden.

 

Praktijk voorbeeld

 

Het invoeren van andere schooltijden

Een tijdje terug vroeg een schooldirecteur aan ons of wij hem konden helpen bij het implementeren van andere schooltijden. Zijn vragen: Hoe doen we dat? Wie moeten we allemaal mee laten denken? En vooral, hoe krijg ik iedereen mee in mijn gedachten over nieuwe schooltijden?

 

Uit de laatste vraag blijkt de aanname van de directeur: andere schooltijden zijn beter. Deze stelling was echter niet gevalideerd. Daarom zijn we met de Lean Start-Up methode aan de slag gegaan. 

We zijn met het schoolteam in gesprek gegaan en hebben ze de voors- en tegens van andere schooltijden laten benoemen, met als doel om zoveel mogelijk aannames boven tafel te halen. Deze aannames hebben we gerubriceerd. De belangrijkste hebben we vertaald naar hypotheses die we binnen twee weken bij een representatieve groep ouders, leerkrachten en ook andere scholen hebben getoetst.

 

Voorbeeld van een hypothese: 'De nieuwe werktijden van de leerkrachten zijn niet conform de CAO'.

De leerkrachten van de school zijn zelf met deze hypothese aan de slag gegaan. Ze hebben leerkrachten van andere scholen ondervraagd en hen laten vertellen over hun ervaringen met andere schooltijden. Het beeld over het CAO vraagstuk is hierdoor volledig bijgesteld. Het bleek achteraf zelfs helemaal geen probleem te zijn. Het resultaat van het onderzoeken van deze hypothese heeft ervoor gezorgd dat de leerkrachten zelfs enthousiast werden. Ze gingen kijken naar de waarde die de invoering van andere schooltijden had voor hun leerlingen en ouders.

 

De uitkomsten van de onderzoeken naar de hypotheses gaven ons een helder beeld over het implementeren van de nieuwe schooltijden. Nog voordat het idee volledig uitgewerkt was, wisten we precies waar de valkuilen zaten en waar we bij moesten schaven. Een groot deel van de betrokkenen was daardoor bij de start van de implementatie al enthousiast. We wisten welke vragen en weerstanden we konden verwachten bij ouders en leerkrachten, we hadden ze immers eerder ook al van de ondervraagden gehoord. Hier waren we op voorbereid. We hadden passende antwoorden en hebben leerkrachten en ouders de waarde van de nieuwe schooltijden laten inzien. Al met al een geslaagd project!

 

 

Cedin en de Lean Start-Up werkwijze

Om scholen te ondersteunen bij het ontwikkelen van nieuwe plannen en ideeën die iets toe te voegen hebben, gebruiken wij de methodiek van Lean-Start-Up, ontwikkeld door Eric Ries. In de werkwijze combineren we de zogenoemde Value Proposition Map en het Business Model Canvas. In de schets hieronder de route die daarin gevolgd wordt:

  1. Het begint bij een idee
  2. Dit idee wordt omgebouwd tot een product of plan
  3. Een minimale versie van het product of plan is klaar
  4. Dit wordt getoetst en gevalideerd
  5. Gegevens die hieruit voortkomen worden verzameld voor optimalisatie
  6. We leren van klanten (klant is een breed begrip in Lean Start-Up)
  7. Met deze input gaan we terug naar de tekentafel.
  8.  

 

Gaat er dan nooit meer iets mis?

Het lijkt misschien alsof alle nieuwe projecten voortaan slagen door de Lean Start-Up methode te gebruiken. Dat is natuurlijk niet zo. Lean Start-Up geeft inzicht en zorgt ervoor dat u in een vroeg stadium weet of een project of idee kans van slagen heeft of niet. Natuurlijk kan uw plan ook negatief uitpakken. Door in kleine meetbare stappen te werken voorkomt u dat u enorm veel tijd en energie steekt in een nieuw plan dat achteraf niet blijkt te werken.   

 

Aan de slag met Lean Start-Up

Cedin begeleidt scholen en organisaties bij het uitwerken van een idee tot het realiseren ervan, volgens de Lean Start-Up werkwijzen. Wilt u werken met Lean Start-Up of meer weten over de mogelijkheden? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. 

 

Copyright Stichting Cedin 2021

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl