Kennismaken met Lean voor het onderwijs

Lean is een manier van werken waarbij iedereen in de organisatie zich richt op het creëren van waarde in de processen door de gehele keten. Een niet weg te denken onderdeel van Lean is het creëren van eigenaarschap en tegengaan en oplossen van verspilling. Maak kennis met lean voor het onderwijs en ervaar in 1 dag hoe dit zorgt voor een directe verlaging van de werkdruk.

 

Lean in het onderwijs

Als we de lean werk- en denkwijze toespitsen op het onderwijs dan staat de leerling centraal in het gehele proces.  Lean is er in dit geval op gericht om maximale (toegevoegde) waarde toe te voegen aan zijn of haar “schat” aan ervaring en kennis zodat de leerling maximaal is toegerust voor de toekomst.

Lean is erop gericht dat te realiseren tegen minimale inspanning. Hoe kun je nu de kwaliteit verbeteren, maximale waarde toevoegen tegen die minimale inspanning?

 

Niets nieuws zult u zeggen, want wat u nu doet is ook al in het belang van de leerlingen. Kwaliteit van onderwijs is al een belangrijke doelstelling. Het verschil zit in de denkwijze en vooral ook de werkwijze. Waar we in het onderwijs veel top-down instructie geven, is Lean een filosofie die geheel is geënt op de vaak (onbenutte) kennis en ervaring van medewerkers in het primaire proces. De belangrijkste managementtaak is het creëren van een omgeving waar eigenaarschap ook werkelijk kan worden genomen. Het vergt een andere manier van leidinggeven op basis van vertrouwen en weten dat de kwaliteit van je medewerkers goed is en veel minder geënt is op controleren.

 

Lean in de praktijk

Tijdens de Lean Studiedag maakt u kennis met Lean voor het onderwijs en kunt u de belangrijkste principes van Lean toepassen in uw organisatie, de school of de klas.

 

De studiedag omvat een interactief programma:

 • Bespreken van opvallende zaken in het onderwijs: waar liggen volgens u de problemen of verbeterkansen
 • Lean management: de basisbegrippen worden uitgelegd aan de hand van diverse aansprekende voorbeelden uit het onderwijs en andere dienstverlenende organisaties
 • Op grond van eerste analyse van problemen of verbeterkansen kijken we naar de mogelijkheden die u ziet om Lean toe te passen binnen uw onderwijs. Deze toepassingsmogelijkheden worden geïnventariseerd voor zowel het onderwijsproces als alle ondersteunende processen.

Lean Game

Met de Lean Game ervaart u de resultaten van het gebruiken van de Lean principes. De game simuleert een proces, waarin verschillende rondes gespeeld worden, met tussendoor theorie en aanwijzingen. Dit leidt tot een verbazingwekkend resultaat!

 

Onderwerpen die in de Lean kennismaking aan bod komen zijn:

 • De vijf basisprincipes (waarde, waardestroom, flow, pull en perfectie)
 • De acht typen verspillingen
 • De Kaizen verbetercultuur
 • First time right principe
 • Lean en veranderen

 

Overige informatie

De Lean studiedag is bedoeld voor:

 • Bestuurders
 • Schooldirecteuren
 • Leerkrachten

De studiedag wordt in nauwe samenwerking met Symbol georganiseerd. De inhoudelijke kant van Lean wordt verzorgd door specialist Paulien Nienhuis van Symbol. Cedin begeleidt de onderwijsinhoudelijke kant.

Aantal bijeenkomsten: 1

Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 12

 

Incompany

De studiedag wordt incompany, als groepstraining aangeboden. Dit betekent dat u de training bijvoorbeeld met meerdere collega's, dus met een eigen samengestelde groep kunt volgen. Wij zorgen ervoor dat de accenten van de training aangepast worden op uw situatie.

 

Meer informatie

Neem voor meer informatie en aanmelden contact op met Klaas Michiel Elema:

E-mail: k.elema@cedin.nl

Telefoon: 06 - 441 07 889

 

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl