Eerstvolgende startdata:Vanaf 22-3-2018: Tandem-Driedaagse

Driedaagse cursus voor het tandem:
directeur en intern begeleider

Aantal bijeenkomsten: 3
Locatie: Ede en Den Bosch

Meer informatie >>29-3-2018: Coachen met beeld

Een effectieve manier om leerkrachten te coachen bij hun professionele ontwikkeling.

Aantal bijeenkomsten: 7
Locatie: Drachten

Meer informatie >>3-4-2018: Studiedag: de zin en onzin van beoordelen

Creëer waarde voor de leerkracht, laat de leerkracht zich continu ontwikkelen; hoe? Door appreciative inquiry.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>10-4-2018: Training Expliciete Directe Instructie (EDI)

Een effectieve verdieping op het instructiemodel

Aantal bijeenkomsten: 3
Locatie: Drachten

Meer informatie >>Vanaf 11-4-2018: Masterclass: Verdieping Slimme kleuters

Korte verdiepende masterclass over onderwijs aan slimme kleuters.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>
Incompany cursussen:


> (G)MR cursus
> Adem je Wijzer!

Zorg in de school
> Studiemiddag executieve functies
> Bijzondere leerlingen in je groep
> Masterclass: versterken van veerkracht
> Weerbaarheidstraining Rots en Water

Nieuwkomers
> Nieuwkomers in de school
> Nieuwkomers in het gezin
> Nieuwkomers en goed taalonderwijs
> Nieuwkomers 0-4 jaar

Onderwijsinnovatie en ICT
> ... Ik heb een iPad in de klas

Leerkrachtvaardigheden
> Lesson Study
> Leerkracht pak je vak!
> Expliciete Directe Instructie (EDI)
> Werken met het OPP
> 21th century skills
> Coöperatief leren nieuwe stijl
> Eigenaarschap van leren
> Workshop Onderzoekend leren
> Flitsbezoeken in de klas

Het jonge kind
> Alle kinderen actief in de kring
> Mooi! Weer spelen in de onderbouw
> Concrete corners
> 7/1 - Zeven letters, één woord
> SpeLezen
> De Willy Wortels
> Basisontwikkeling
> Piramide
> De Kleine Kapitein
> Vversterk Basis en Verdieping
> Observeren en registreren met Kijk! Groep 1-2
> Rekendidactiek in de onderbouw
> De slimme kleuter

Rekenen
> Rekendidactiek in de onderbouw
> Spelend automatiseren/spelend rekenen
> Rekenproblemen en Dyscalculie
> Analyseren van opbrengsten
> Doelgerichte, effectieve rekeninstructie
> Nieuw! Rammelende rekenbewerkingen groep 5-6

Taal
> Spellingsonderwijs; slimmer, leuker en effectiever
> Werken aan woordenschat
> Analyseren van opbrengsten

Meertaligheid
> Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen
> Praktisch en onderbouwd NT2 onderwijs
> Training: implementatie leerlijn Engels
> Taaltrainingen Engels

Lezen
> Analyseren van opbrengsten
> Wat werkt bij technisch lezen?
> Leesmotivatie bevorderen
> Effectief werken aan begrijpend lezen

Excellentie en hoogbegaafdheid
> Specialist excellent talent en hoogbegaafdheid
> Coördinator hoogbegaafdheid
> De slimme kleuter
> Differentiëren bij Engels voor begaafde leerlingen
> Masterclasses: verdieping hoogbegaafdheid

Gesprekstechnieken:
> Oplossingsgerichte gesprekken met kinderen
> Bijzondere leerlingen in je klas
> Kindgesprekken
> Eigenaarschap van leren

Oplossings- en handelingsgericht werken
> Handelingsgericht werken met ParnasSys
> Oplossingsgericht werken
> De kracht van spel binnen HGW

11-4-2018: Masterclass: Verdieping Slimme kleuters

Korte masterclass over zwaardere ondersteuning aan excellente of (hoog)begaafde leerlingen.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>16-5-2018: Masterclass: Dubbel bijzonder

Korte masterclass over zwaardere ondersteuning aan excellente of (hoog)begaafde leerlingen.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>6-6-2018: Masterclass: Hoogbegaafde leerlingen in groep 3

Korte masterclass over zwaardere ondersteuning aan excellente of (hoog)begaafde leerlingen.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>4-9-2018: Verdieping rekenen voor onderwijsassistenten

Het vergroten van de algemene didactische kennis en de vakspecifieke kennis.

Aantal bijeenkomsten: 3
Locatie: Drachten

Meer informatie >>11-9-2018: Opleiding Specialist excellent talent en (hoog)begaafdheid

Ontwikkel je tot specialist op het gebied van excellentie en (hoog)begaafdheid.

Aantal bijeenkomsten: 16
Locatie: Drachten

Meer informatie >>17-9-2018: Verdieping taal voor onderwijsassistenten

Het vergroten van de algemene didactische kennis en de vakspecifieke kennis.

Aantal bijeenkomsten: 3
Locatie: Drachten

Meer informatie >>25-9-2018: Alle kinderen actief in de kring

De kring is een van de fundamentele werkvormen in het kleuteronderwijs. Het inspelen op de verschillen van kinderen is hierbij de uitdaging. Deze cursus geeft je tools voor samenwerkend leren en coöperatieve werkvormen.

Aantal bijeenkomsten: 2
Locatie: Drachten

Meer informatie >>17-10-2018: Studiemiddag executieve functies

Leer problemen rond executieve functies te herkennen en de leerling beter begrijpen en te begeleiden.

Aantal bijeenkomsten: 1
Locatie: Drachten

Meer informatie >>

Copyright Stichting Cedin 2018

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl