Over OZL noord

De ‘Wet Ondersteuning Onderwijs Zieke leerlingen’ (WOOZ) uit 1999 stelt de school zelf verantwoordelijk voor het onderwijs aan hun zieke leerlingen. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of het kind in het ziekenhuis is opgenomen, ziek thuis is, of niet volledig de dag op school kan volgen.

 

De school staat hier echter niet alleen voor. Voor vragen en ondersteuning bij het onderwijs aan zieke leerlingen kan de school een beroep doen op de consulenten Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen van OZL noord.

 

Onderwijsondersteuning

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de regio is er voor (psycho)somatische zieke leerlingen die een reguliere medische behandeling ondergaan en die daardoor  aangewezen zijn op onderwijs op maat binnen het primair-, speciaal-, voortgezet-, voortgezet speciaal- of beroepsonderwijs.

 

Wat kan een consulent OZL voor de school betekenen?

  • Ondersteunen en adviseren bij het maken van een plan op maat voor de zieke leerling
  • Ondersteunen bij het realiseren van een goede afstemming van het onderwijs aan de zieke leerling in het ziekenhuis, thuis en op school
  • Informeren over het omgaan met de zieke leerling in de klas en op school
  • Informeren over mogelijke gevolgen van de ziekte en behandeling voor het onderwijsleerproces
  • Adviseren over de inzet van technologische communicatiemiddelen voor onderwijs op afstand en het behoud van sociale contact met de klasgenoten (project KlasseContact)
  • Begeleiding op maat voor de zieke leerling, zowel thuis als in het ziekenhuis
  • Informeren over het maken van algemeen schoolbeleid voor onderwijs aan zieke leerlingen
  • Verzorgen van informatiebijeenkomsten of themabijeenkomsten over onderwijs (ondersteuning) aan zieke leerlingen

 

School, leerling en ouders/verzorgers maken in overleg met de consulent OZL afspraken over de vorm en inhoud van de ondersteuning. De ondersteuning heeft als algemeen doel het beperken of voorkomen van onderwijsachterstanden en het sociale en emotionele welbevinden van zieke leerlingen te bevorderen.
 

Regio's

De consulenten van OZL noord zijn werkzaam in alle gemeenten binnen de provincies Friesland, Groningen en Drenthe.

 

Kosten

De overheid subsidieert Onderwijsondersteuning aan Zieke Leerlingen. Aan de dienstverlening door de consulenten van OZL noord  zijn voor school en ouders geen kosten verbonden.

 

Meer weten?

Heeft u vragen of wilt u weten wat een consulent OZL voor u kan betekenen, neem dan contact op met Ria Oudeboon, coördinator OZL, r.oudeboon@ozlnoord.nl, 06 127 43 781.

 

 

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl