Over OZL noord

De voorziening Onderwijsondersteuning Zieke Leerlingen (OZL) in de regio is er voor (psycho)somatische zieke leerlingen die een reguliere medische behandeling ondergaan en die daardoor aangewezen zijn op onderwijs op maat binnen het primair-, speciaal-, voortgezet-, voortgezet speciaal- of beroepsonderwijs. De consulenten van OZL noord zijn werkzaam in alle gemeenten binnen de provincie Friesland, Groningen en Drenthe. Lees meer >>

Ziezon

Het landelijk netwerk ziek zijn & onderwijs (Ziezon) is een samenwerking van EDventure en de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra. In dit netwerk zijn alle consulenten van OZL verenigd. De consulenten zijn in dienst bij de onderwijsadviesbureaus en de universitair medische centra. Ziezon draagt o.m. zorg voor de professionalisering van de consulenten OZL en de landelijke onderlinge afstemming. Kijk voor meer informatie op de website van Ziezon of bekijk hier de informatiefolder.

KPN Klassecontact

KPN KlasseContact is een gezamenlijk initiatief van het KPN Mooiste Contact Fonds en EDventure. Met behulp van KPN KlasseContact kunnen chronisch of langdurig zieke kinderen thuis of vanuit het ziekenhuis in contact blijven met hun klasgenoten en school. Via een laptop of tablet voor de leerling thuis of in het ziekenhuis en een ICT-set (de KPN Klasgenoot) in de klas blijven de zieke leerling en de klas met elkaar in contact en lopen ze minder leerachterstand op. De consulenten OZL, verbonden aan Ziezon, beoordelen of een plaatsing mogelijk is. Lees meer >>

Leren met OZL

Ter ondersteuning van zieke leerlingen in het voortgezet onderwijs heeft OZL Noord een Yurls pagina gemaakt. Op deze pagina kunnen leerlingen per vak en niveau informatie vinden die zij kunnen gebruiken bij het maken van hun huiswerk.
Ga naar de pagina >>

Bekijk voor meer informatie onze folders:

Informatiefolder OZL Noord

Bekijk de folder >

Tips voor contact tussen de klas en de zieke leerling

Bekijk de folder >

Tips voor contact tussen de klas en de zieke leerling

Bekijk de folder >

Magazine Ziek Zijn en Onderwijs

Bekijk het magazine >

Meer informatie en contact

Voor meer informatie of het aanmelden van een zieke leerling kunt u altijd bij ons terecht.

Neem hiervoor contact op met mevrouw R. Oudeboon
T: 088 0200 300 | M: 06- 127 43 781 | E: r.oudeboon@ozlnoord.nl

Bekijk hier onze adresgegevens en de contactinformatie van de OZL noord consulenten.

Vragen?

Wij helpen u graag! U kunt uw vraag stellen via onderstaande knop. Uiteraard kunt u ook altijd telefonisch contact met ons opnemen.

Copyright Stichting Cedin 2020

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl