Experts in de behandeling van dyslexie

Heb je het idee dat je kind last heeft van dyslexie? Wij kunnen je verder helpen met de diagnose en behandeling. Wij behandelen altijd bij in de nabije omgeving van het kind, bijvoorbeeld op school. Omdat we geen wachtlijst hebben
kunnen onze onderzoekers snel ter plaatse zijn om het onderzoek te starten en de diagnose te stellen. Leer meer >>

Cedin, initiatiefnemers ouderbetrokkenheid

Wij zijn er trots op ouderbetrokkenheid op de kaart te hebben gezet in Nederland. Als eerste hebben wij een Expertisepunt Ouderbetrokkenheid opgericht. Waarom? Wij vinden afstemming tussen de opvoeding thuis en op school belangrijk.
Leer meer >>

Leren zichtbaar maken

Leren zichtbaar maken is een programma dat je helpt je onderwijs steeds beter te maken. Met dit programma sta jij als leerkracht stil bij de oorzaken waarom de prestaties van sommige leerlingen vooruitgang en die van anderen niet - dit als een consequentie van je lesgeven. Leer meer >>

De bedenkers van Kansrijke Combinatiegroepen

Leerkrachten zeggen over dit onderwijsconcept: "het is een enorme klus, maar het geeft zoveel lucht in de dag". "Ik heb veel meer zicht op de leerlijnen, dat maakt het makkelijker om passende doelen te stellen voor al mijn leerlingen en om mijn instructies goed te differentiëren". Andere aanbieders omarmen het concept, maar ga je niet het liefst naar de bedenkers? Leer meer over de leergang Kansrijke Combinatiegroepen.

De anti-pest knop van Cedin

Cedin heeft een uitgebalanceerd programma dat scholen helpt de anti-pest knop te vinden. Het boek en de training 'De Gouden Weken' maken hier onderdeel van uit. Gouden Weken wordt aangeboden aan scholen die bewust kiezen om de eerste vier weken van het nieuwe schooljaar actief te werken aan groepsvorming. En groepsvorming is zoveel meer dan een werkweek of samen apenkooien. Je kunt er vrienden mee maken. Leer meer >>

Specialist excellent talent en hoogbegaafdheid

Cedin is gespecialiseerd in excellentie en hoogbegaafdheid in het VVE en het primair onderwijs. Wij hebben de Levelboxen (PO) ontwikkeld. Een toegankelijke, kindvriendelijke leerlijn voor hoogbegaafde kinderen die eenvoudig door de leerkracht te implementeren is. Ook bieden we de populaire leergang Specialist excellent leren en (hoog)begaafdheid aan. Leer meer>>

Onderwijs21

Onderwijs 21 is een opleidingsnetwerk gericht op structurele verbetering van het Friese basisonderwijs. Onderwijs21 gaat ervan uit dat onderwijsvernieuwing van binnenuit moet komen. Met de leergang 'Praktijkonderzoek' worden leerkrachten daarom geschoold in het uitvoeren van praktijkonderzoek: van het formuleren van een onderzoeksvraag tot en met het implementeren van de resultaten. Je doet zelf onderzoek naar een thema dat speelt binnen de eigen school. Leer meer >>

Actuele trainingen, cursussen en leergangen

Wij adviseren, trainen en begeleiden je bij de uitvoering van je werk. Onze medewerkers zijn altijd in het bezit van actuele kennis, met zorg voor de mens en vooral: met passie voor het vak. Wij helpen je graag!

Bekijk ons actuele cursusaanbod >>

17-4-2014CEDIN @CedinAdvies
Vandaag in onze nieuwsbrief: de Gouden Weken. Een goed begin van een nieuw schooljaar zonder pesten! > http://t.co/Zk8uzlL5XW #stoppesten

17-4-2014CEDIN @CedinAdvies
Het is vandaag Fries Twitterdag! Cedin, expertizesintrum meartaligens Twittert ek Frysk nei har klanten. #Frysk #frysketwitterdei