Leergang specialist hoogbegaafdheid

Tijdens de leergang 'Specialist excellent leren en (hoog)begaafdheid' verkrijg je een sterke theoretische basis en ontwikkel je jezelf tot specialist op het gebied van excellentie en hoogbegaafdheid.

Wegens groot succes hebben we nog één extra plaats beschikbaar gesteld voor de leergang die start op 23 september. Geef je snel op!

Leer meer en opgeven >>

Leren Zichtbaar Maken

Met Leren Zichtbaar Maken kijk je naar je lesgeven door de ogen van de leerling. Je helpt leerlingen hun eigen leraar te worden. Deze methode, ontwikkeld door bijzonder hoogleraar John Hattie, wordt al in 24 landen succesvol toegepast. Cedin biedt de officiële scholingsprogramma's van Leren Zichtbaar Maken aan.
Leer meer >>

Cedin, initiatiefnemers ouderbetrokkenheid

Wij zijn er trots op ouderbetrokkenheid op de kaart te hebben gezet in Nederland. Als eerste hebben wij een Expertisepunt Ouderbetrokkenheid opgericht. Waarom? Wij vinden afstemming tussen de opvoeding thuis en op school belangrijk.
Leer meer >>

Logopedie Online Nederland

Logopedie Online Nederland maakt logopedie leuker voor kinderen! In het comfort van hun eigen omgeving volgen ze thuis achter de
computer logopedie. De lessen worden gegeven d.m.v. een beeld- en geluidsverbinding tussen het kind en de logopedist. Er wordt gewerkt met ontelbaar veel spellen en oefeningen die de therapie leuker en uitdagender maken.
Leer meer >>

Onderwijs21

Onderwijs 21 is een opleidingsnetwerk gericht op structurele verbetering van het Friese basisonderwijs. Onderwijs21 gaat ervan uit dat onderwijsvernieuwing van binnenuit moet komen. Met de leergang 'Praktijkonderzoek' worden leerkrachten daarom geschoold in het uitvoeren van praktijkonderzoek: van het formuleren van een onderzoeksvraag tot en met het implementeren van de resultaten. Je doet zelf onderzoek naar een thema dat speelt binnen de eigen school. Leer meer >>

Experts in de behandeling van dyslexie

Heb je het idee dat je kind last heeft van dyslexie? Wij kunnen je verder helpen met de diagnose en behandeling. Wij behandelen altijd in de nabije omgeving van het kind, bijvoorbeeld op school. Omdat we geen wachtlijst hebben
kunnen onze onderzoekers snel ter plaatse zijn om het onderzoek te starten en de diagnose te stellen. Leer meer >>

De bedenkers van Kansrijke Combinatiegroepen

Het aantal combinatiegroepen neemt toe. Tegelijkertijd blijft de noodzaak van hoge opbrengsten bestaan. 'Kansrijke combinatiegroepen' is een werkwijze die hiervoor een aanpak biedt. Deze vermindert het aantal instructies, waarborgt de kwaliteit én verbreedt interactief en sociaal leren. Samen met scholen werken wij aan kansrijke aanpakken voor lezen, spelling en rekenen. Leer meer >>

De anti-pest knop van Cedin

Cedin heeft een uitgebalanceerd programma dat scholen helpt de anti-pest knop te vinden. Het boek en de training 'De Gouden Weken' maken hier onderdeel van uit. Gouden Weken wordt aangeboden aan scholen die bewust kiezen om de eerste vier weken van het nieuwe schooljaar actief te werken aan groepsvorming. En groepsvorming is zoveel meer dan een werkweek of samen apenkooien. Je kunt er vrienden mee maken. Leer meer over de anti-pestknop van Cedin >>

Actuele trainingen, cursussen en leergangen

Wij adviseren, trainen en begeleiden je bij de uitvoering van je werk. Onze medewerkers zijn altijd in het bezit van actuele kennis, met zorg voor de mens en vooral: met passie voor het vak. Wij helpen je graag!

Bekijk ons actuele cursusaanbod >>

17-9-2014CEDIN @CedinAdvies
OZL en Passend Onderwijs in Groningen en Friesland - http://t.co/MaXVTbXRXP

17-9-2014CEDIN @CedinAdvies
Oplossingsgericht werken, een benadering die uitgaat van talenten en kansen. Bij uitstek geschikt voor het onderwijs: http://t.co/v2Rer0RgB6

Copyright Stichting Cedin 2014

Cedin, Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN | tel. 088 0200 300 | e-mail: info@cedin.nl